• VACATURES

  VACATURES

  Om DCS goed te laten functioneren hebben we dringend nieuwe kaderleden/vrijwilligers nodig. Wil je iets extra’s voor DCS doen of je bij deze mooie en gezellige vereniging als kaderlid of vrijwilliger aansluiten en heb je interesse voor onderstaande belangrijke functies, meld je dan aan via jeugd@svdcs.nl of voorzitter@svdcs.nl. Wij zien graag je reactie tegemoet!

  Voorzitter Jeugdcommissie
  Primair is de voorzitter Jeugdcommissie het (eerste) aanspreekpunt voor alle zaken in de jeugdcommissie en bepaald in samenspraak met het hoofdbestuur en de andere jeugdcommissieleden het beleid van de jeugdcommissie en is verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan. Tevens draagt hij/zij er zorg voor dat het hoofdbestuur gedurende het seizoen wordt ingelicht omtrent de gang van zaken binnen de jeugdafdeling. Hij/zij maakt deel uit van het hoofdbestuur.

  Secundair vertegenwoordigt de voorzitter Jeugdcommissie de jeugdafdeling bij officiële gelegenheden zowel binnen als buiten de vereniging. Hij/zij signaleert problemen welke eventueel rijzen tussen leiders, trainers, spelers en ouders en speelt deze door naar de desbetreffende coördinator en neemt eventueel een bemiddelende rol op zich.
  Deze functie vergt gemiddeld 4 tot 6 uur per week. Bij hoge uitzondering meer.

  Penningmeester Jeugdcommissie
  Functionaris stelt in samenwerking met de overige leden van de Jeugdcommissie een jaarbegroting vast en dient deze in bij de penningmeester van de vereniging.

  Hij/zij is bevoegd tot het uitgeven en ontvangen van gelden ten behoeve van de jeugdafdeling en verwerkt op het eind van het seizoen alle kas- en bankzaken met de penningmeester
  van de vereniging.
  Deze functie vergt gemiddeld 4 uur per week. Bij hoge uitzondering meer.

  Hoofd Organisatie Jeugdcommissie
  Functionaris is de schakel tussen de coördinator in de jeugdafdeling met de Jeugdcommissie en Technische Commissie. Stuurt de coördinatoren aan, maar legt ook zijn/haar oor te luisteren bij hen. Vergaderd ongeveer 6 keer per jaar met de Jeugdcommissie, en twee a drie keer per jaar met zijn/haar coördinatoren. Deze functie vergt circa 2 uur per week.

  Coördinator Jeugdafdeling
  Functionaris is de schakel tussen Hoofd Organisatie (lid jeugdcommissie) en leiders van de jeugdteams uit zijn/haar leeftijdscategorie. Zowel voor het implementeren van afspraken en plannen vanuit de Jeugdcommissie als ook andersom en de signalen vanuit de jeugdteams doorspelen naar de Jeugdcommissie. Vanuit een opgebouwd netwerk kan de coördinator ook veel zaken zelf regelen dan wel oplossen. Naast het coördineren van nieuwe aanmeldingen zal de tijd vooral bestaan uit twee of drie bijeenkomsten per jaar organiseren en de coördinatie van activiteiten binnen de leeftijdscategorie. Deze functie vergt gemiddeld circa 2 uur per week.

  Begeleider(s) Jeugdafdeling
  Functionaris is belangrijk voor de juiste begeleiding van spelers van jeugdteams en aanspreekpunt voor de ouders. Er is momenteel vooral behoefte aan begeleiders voor de jongste jeugdteams. Van de begeleider wordt verwacht dat hij/zij voor/tijdens/na de wedstrijden de teamzaken coördineert en regelt. Deze functie vergt wekelijks op zaterdag 2 tot 3 uur.

  Commissieleden Sponsorcommissie
  Er is dringend behoefte aan een aantal nieuwe commissieleden voor de Sponsorcommissie. Het goed functioneren van de sponsorcommissie is voor DCS van groot belang. De belangrijke functies van secretaris en accountmanager willen we graag ingevuld zien.

  De secretaris is van belang voor een aantal administratieve taken en voor de communicatie in de sponsorcommissie en naar het bestuur, maar vooral ook als contact/aanspreekpunt voor de sponsoren.
  De accountmanager is gericht op relatiebeheer met de huidige sponsoren en heeft contact met potentiële nieuwe sponsoren. Beide functies vergen gemiddeld 4 uur per maand. Heb je affiniteit met commercie of wil je ervaring opdoen of je competenties ontwikkelen op commercieel gebied meld je dan aan als commissielid voor de sponsorcommissie.

  Bardienst/keuken medewerker(s) clubhuis
  Het clubhuis van DCS is de ontmoetingsplaats voor de leden en een ontvangstruimte voor gasten/ bezoekers en de omzet is een belangrijke bron van inkomsten voor de vereniging. De Clubhuiscommissie is verantwoordelijk voor de bezetting van personeel achter de bar en in de keuken. Om het clubhuis op de reguliere tijdstippen open te houden en de service te kunnen blijven bieden aan leden en gasten/bezoekers zijn momenteel meerdere bardienstmedewerkers van harte welkom. Er wordt van de bardienst/keuken medewerker een gastvrije en servicegerichte houding verwacht. Onder begeleiding van de clubhuiscommissie wordt men ingewerkt om zelfstandig bardiensten volgens een vooraf afgesproken maandrooster te kunnen uitvoeren. In principe wordt de bardienst/keuken medewerker in overleg is 1x per maand voor 4/5 uur per dienst ingeroosterd.

  Je kunt je belangstelling kenbaar maken bij de Clubhuiscommissie (Bianca Berens) en/of via mailadres clubhuis@svdcs.nl.