• Welkom bij de voetbal DCS Ukken!

  Bij Sportvereniging DCS Zevenaar zijn alle jongens en meisjes welkom om deel te nemen aan de leukste sport ter wereld: Voetbal!

  De DCS Ukken zijn kinderen van 4-5 jaar die voor het eerst kennis maken met voetbal. De trainingen zijn zaterdagochtend van 11:15 tot 12:15 uur op het hoofdveld van DCS en zijn geheel vrijblijvend. De Ukken zijn nog niet echt bezig met wedstrijden en echte voetbaloefeningen. De Ukkentraining is avontuurlijk opgezet met veel spelvormen. De nadruk ligt bij de Ukkentraining op de aansluiting met de belevingswereld van het kind en kennismaken met voetbal in de meest basale vorm; zoveel mogelijk balcontacten in speelse oefenvormen. Niets hoeft en alles mag, PLEZIER is het belangrijkste ingrediënt van de Ukken!   

   

  DCS-visie op het Ukkenvoetbal

  Wat is een Ukkie?

  Een Ukkie is eigenlijk nog helemaal niet met het ‘echte’ voetbal bezig. Een Ukkie komt voornamelijk om plezier te maken en aan het avontuur deel te nemen. De ene Uk is alleen maar met de bal bezig en wil zijn, waar de bal is. De andere Uk is eigenlijk nog helemaal niet met het spel bezig, maar met alle andere dingen dan de bal, en dat is natuurlijk helemaal niet erg! De spelvormen kenmerken zich door ongecontroleerd gekrioel waarbij de bal alle kanten op gaat. Soms gaat de bal zelfs vele meters buiten het afgebakende veldje, want lijnen kennen ze nog niet. Ukken hebben nog weinig controle over de bal en werken ook nog niet samen. De Uk kent vaak drie houdingen die gedurende een training allemaal terug kunnen komen: Actief, Passief en Afwezig.

  De belangrijkste kenmerken van Ukken op een rijtje

  De Uk:
  1. Heeft behoefte aan geborgenheid.
  De Uk is in het begin verlegen en beschouwt nieuwe dingen als ‘eng’. Accepteer dat de Uk zomaar van het veld af loopt en mama/papa opzoekt. Laat hem zich thuis voelen in de groep, dan keert hij snel terug. Stimuleer moeders en vaders de rol van begeleider op zich te nemen, want dat werkt vaak het beste op deze leeftijd;
  2. Wil spelen.
  De Uk sport niet, maar speelt. Het is niet zijn doel zich te ontwikkelen tot voetballer. Het gaat erom dat hij onbewust en spelenderwijs dingen ontdekt. Maak overal een spelletje van, ook het opruimen van de spullen;
  3. Houdt van avontuur.
  Hij voetbalt omdat hij dat spannend vindt. Hij ervaart zijn omgeving niet als een voetbalveld met afmetingen en regels, maar als een uitgestrekt wonderland. Een succesvolle Ukken-begeleider speelt hier op in;
  4. Wil de bal hebben.
  Sommige Ukken kijken liever nog even toe en schieten de bal ver weg, maar voor de meeste spelers geldt: waar de bal is moet je zijn. Elke Uk moet de training beginnen met een eigen bal en bij elke oefening moet eigenlijk elke speler een bal tot zijn beschikking hebben;
  5. Is gericht op zichzelf.
  Ik en de rest van de wereld. Gezond egocentrisme wat geheel past bij deze leeftijd en op een latere leeftijd langzaam verdwijnt;
  6. Is snel afgeleid.
  Een spanningsboog van tien minuten is het maximum. Wissel tijdig van activiteit of spelvorm. Drijft er een luchtballon over en vinden de Ukken dat interessant? Ga erbij liggen en geniet mee. Probeer de Ukken middels positieve aandacht bij de spelvormen te betrekken. Heeft de Uk echt geen zin? Laat hem of haar dan lekker zijn eigen ding doen;
  7. Heeft weinig geduld.
  De Uk wil bewegen en spelen, niet luisteren. Bombardeer hem niet met informatie. Geef korte, eenvoudige en precieze uitleg van de spelvorm;
  8. Is visueel ingesteld.
  Hij gaat nog meer op in het spel als je het aankleedt als een avontuur. Vertel een kort, spannend verhaal over een leeuw die wordt opgejaagd door een jager en de Uk doet nog meer zijn best;
  9. Krijgt graag persoonlijke aandacht.
  Een Ukkie wordt vaak enthousiast wanneer je hem of haar persoonlijk en op een leuke manier aanspreekt en betrekt bij het spel;
  10. Heeft behoefte aan routine en structuur.
  Voer geleidelijk veranderingen door in de training. Bouw een structuur waarin continuïteit centraal staat, maar ruimte is voor verandering. De Uk went pas na enkele weken aan een nieuwe vorm;
  11. Moet zelf ontdekken.
  De Ukken zijn nog niet gevoelig voor coaching. Sterker nog, we moeten de kinderen van deze leeftijd nog helemaal niet willen coachen. Daarentegen helpt het stimuleren en enthousiastmeren van kinderen wel erg bij hun ontwikkeling. Ze moeten spelenderwijs en op hun eigen manier kennis maken met de bal, andere Ukken en het voetbalspelletje. Als je er als begeleider voor kan zorgen dat de Ukken actief deelnemen aan de spelvormen, veel balcontacten hebben en plezier uitstralen heb je de drie belangrijkste basisingrediënten te pakken!

  Trainingen van de Ukken

  Elke zaterdagochtend trainen de Ukken van 11:00 tot 12:00 op de linkerzijde van het Hoofdveld van DCS. Samen met alle ouders zorgen we ervoor dat de trainingmaterialen zoals ballen en pylonen op tijd op het veld staan. Tussendoor zorgen er ook een aantal ouders voor dat de Ukken tijdens de training wat te drinken krijgen, want van al die spelletjes wordt je best dorstig!

  De spelvormen zijn gebaseerd op de 5 dingen waarvoor een Ukkie naar DCS komt:
  1. Plezier;
  2. Avontuurlijke spelletjes;
  3. Pingelen met de bal;
  4. Schieten op een (groot) goal;
  5. Partijtjes spelen.

  Als Ukken-begeleider wordt je niet zomaar in het diepe gegooid. DCS zorgt ervoor dat alle Ukken-begeleiders de beschikking hebben over verschillende spelvormen waarin de 5 bovengenoemde elementen allemaal terugkomen. 

  De Ukken trainen normaalgesproken het gehele jaar door. Het kan voorkomen dat een training wordt afgeblazen vanwege slecht weer of bijvoorbeeld feestdagen. Hiervoor wordt u als ouder dan tijdig van op de hoogte gebracht.

  In de winterperiode (december t/m februari) trainen de Ukken in de zaal.

  De ouder van de Ukken

  >De ouder van een Ukkie speelt een zeer belangrijke rol in deze leeftijdscategorie. De Uk heeft baat bij een veilige en comfortabele omgeving, waarbij de ouder een belangrijke rol speelt. Een ouder moet, zeker wanneer een Ukkie ‘nieuw’ is bij de vereniging nog dicht bij het veld blijven. De Uk moet vaak nog wennen aan de nieuwe omgeving en kan zeker in het begin nog wel eens in paniek raken. Het is dan wel fijn dat er een bekend gezicht dichtbij is waar de Uk zich weer even kan opladen. Na verloop van tijd zal je zien dat de Uk zich bij moeilijke situaties steeds meer zal wenden tot de Ukken-begeleider in plaats van papa of mama.

  Bij de Ukken stimuleren we met name de ouders om de rol van Ukken-begeleider op het veld te vervullen, omdat deze de kinderen vaak het best begrijpen en kunnen zorgen voor de juiste sfeer en geborgen omgeving. Sterker nog, de bereidwilligheid van ouders heeft DCS hard nodig omdat de Ukken (en dus ook ouders en begeleiders) naar verloop van tijd doorstromen naar de Mini-F.

  Een ouder heeft binnen de vereniging niet alleen de rol van ouder, maar ook de rol van vrijwilliger. De vrijwilliger is de bouwsteen van elke vereniging en dat geldt ook bij DCS. De betrokkenheid van ouders bepaald mede de plezier en spelvreugde van de kinderen. Als we er met z’n allen voor zorgen dat we allemaal op onze eigen manier een bijdrage leveren aan de vereniging, dan kunnen we er met z’n allen voor zorgen dat alles goed is geregeld en de kinderen zorgeloos en met veel plezier kunnen voetballen. Hoe groot of klein de rol ook is, elke bijdrage telt. Bij de Ukken is dikwijls behoefte aan trainers, coördinatoren, ouders die activiteiten organiseren en ouders die zorgen voor drinken op de zaterdagen.

  Omgang met de Ukken: Het profiel van een goede begeleider

  In deze leeftijdscategorie spreken we nog niet van trainers maar van begeleiders. Je hoeft als begeleider nog helemaal geen verstand te hebben van voetbal. Een goede Ukken begeleider moet vooral kunnen enthousiastmeren en stimuleren, waarbij je in de omgang met de kinderen ook nog kan omschakelen naar het belevingsniveau van de Ukkies.

  Een goede Ukken-trainer is een goede begeleider of spelbegeleider die goed op de hoogte is van de specifieke kenmerken voor deze leeftijd. Een Ukken-begeleider straalt rust en vriendelijkheid uit, is toegankelijk voor zowel spelers als ouders en heeft héél véél geduld. De Ukken-begeleider begrijpt heel goed dat de kinderen uiteindelijke komen voor hun plezier en het avontuur en stelt als doel om elke training alle kinderen met een lach op hun gezicht naar huis te laten vertrekken. De Ukken-begeleider beseft dat de kinderen behoefte hebben aan een duidelijke en enthousiaste leiding en geen behoefte hebben aan uitgebreide tekst en uitleg. Het is vooral belangrijk om zelf het goede voorbeeld te geven, soms op een luchtige en grappige manier. De Ukken-begeleider kan bij de oefenvormen en spelletjes een goede connectie maken met de belevingswereld van de kinderen door in te spelen op hun fantasie (bijvoorbeeld katten en muizen, of een hongerige leeuw). Want zeg nou zelf, een krokodillenspel klinkt toch veel spannender dan een oversteekspel?

  Meedoen met de DCS - Ukken!

  Lijkt het u en uw zoon of dochter wat om een keer een Ukkentraining uit te proberen? Dan kunt u altijd een keer deelnemen aan een proeftraining. Indien u interesse heeft, neem dan contact op met de Ukken-coördinator (zie "Over ons" en daarna doorklikken op "Bestuur en Commissies") of kom een keer informeren op de zaterdagochtend. Zodra de Ukken-coördinator contact met u heeft gehad, kan uw dochter of zoon de eerstvolgende training aansluiten voor een aantal proeftrainingen. Graag ontvangen we dan wel uw NAW-gegevens zodat we contact met u kunnen houden.

  Bevalt het u en uw kind goed en heeft uw kind meerdere malen (3 à 4 keer) meegetraind? Dan gaan we u wel verzoeken om uw zoon/dochter in te schrijven bij de vereniging. Het is namelijk verplicht vanuit de KNVB dat u uw kind binnen één maand moet inschrijven.

  De Ukken voetbalen tot aan hun zesde levensjaar geheel gratis bij DCS.

  Een inschrijving zorgt er echter wel voor dat uw zoon/dochter een ledenpas krijgt, het clubblad ontvangt en via de KNVB verzekerd is voor ongevallen op het voetbalveld.

  U kunt uw zoon of dochter inschrijven via het inschrijfformulier. Deze is te vinden op de site onder het kopje Aanmelden of klik op deze link.