• AED daar red je levens mee en Reanimeren moet je leren!

    Met deze slogan hebben 17 DCS'ers deelgenomen aan de AED/Reanimatie cursus. DCS is verheugd dat er veel animo was voor deze belangrijke cursus, want hoe meer vrijwilligers op en rondom onze velden en bij de teams zijn die kunnen reanimeren des te eerder er goed en snel kan worden gehandeld. De cursus werd onder deskundige instructie door EHBO Zevenaar verzorgd.

    Op donderdagavond 29 november jl. werden de certificaten uitgereikt aan de deelnemers en na het voorlezen van een gedicht van Sint door voorzitter Rene van Leeuwen kreeg een ieder van Sint een heerlijke chocoladeletter!

    Het voornemen is om in het voorjaar 2019 wederom AED/Reanimatie cursusavonden te organiseren.