• Uitnodiging Algemene Ledenvergadering DCS 2019


  Maandag 11 november 2019 begint om 20.00 uur de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van sv DCS.

  Alle leden van sv DCS worden van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. De vergaderstukken worden voorafgaand aan de vergadering verstrekt.

  Wil je als lid invloed uitoefenen op het beleid van de vereniging, kom dan naar deze ALV en laat je stem gelden.

  Op verzoek aan de secretaris (per mail; secretaris@svdcs.nl) kan men deze vergaderstukken per 1 november 2019 opvragen.

  Agendapunten kunnen worden ingebracht tot 1 november 2019!

  Tijdens deze ALV vindt de "verkiezing bestuursleden" plaats.
  Afgetreden per april 2019 en niet-herkiesbaar is Ramona Lubbers (alg.bestuurslid/coord Evenementen).
  Aangetreden per febr 2019 en verkiesbaar is Martijn Donkers (alg.bestuurslid/voorzitter jeugdcom).
  Aftredend en herkiesbaar zijn; Haico Moller (alg.bestuurslid/SVO DCS-OBW), Theo Ouwens (alg.bestuurslid/hoofd Technische Commissie), René van Leeuwen (voorzitter).

  Er wordt nog gezocht naar kandidaten voor de vacante bestuursfuncties voor de portefeuilles Evenementen en Vrijwilligers.

  U kunt zich voor deze vacante bestuursfuncties natuurlijk ook zelf aanmelden net zoals (tegen)kandidaat voor de aftredende/herkiesbare bestuursleden.

  Heeft u interesse dan kunt u meer informatie krijgen via mail; secretaris@svdcs.nl.