• Cameratoezicht clubhuis - uitleg en protocol

    Eind 2017 heeft het bestuur van sv DCS besloten om maatregelen te treffen tegen diefstal in en rondom het clubhuis. Vanaf 1 februari 2018 wordt het clubhuis beveiligd met behulp van camera’s met het doel om de eigendommen van sv DCS, haar leden en bezoekers te beschermen. In een protocol zijn afspraken vastgelegd met betrekking tot het gebruik van de camera’s, het bekijken van de beelden en de opslag van beeldmateriaal met inachtneming van de regels voor de privacy. Het protocol is via deze link te lezen.