• Trainingsrooster seizoen 2020-2021


  Alle leiders/trainers hebben deze informatie per mail reeds ontvangen.
  Voor de duidelijkheid staat het trainingsrooster nu online op de website, zodat altijd iedereen kan zien wanneer en waar zij/hij traint.

  Let op! Het trainingsrooster is enigzins aangepast en geldt vanaf 23 augustus 2020.

  Klik hier op DCS-trainingsrooster 

  Toelichting trainingsrooster;

  • We leven in onzekere tijden. Aanscherping van de corona-richtlijnen zal zijn weerslag hebben op het DCS-trainingsrooster.
  • Voor nu is uitgegaan van een normale situatie, waarin twee keer per week getraind kan worden. Ten aanzien van de veldbezetting zijn geen specifieke maatregelen genomen. Van spelers, begeleiders en ouders wordt verwacht dat ze zich aan de corona-richtlijnen houden. Buiten het veld geldt nog steeds “de 1,5 meter-samenleving”!
  • De kleedkamerindeling is conform de richtlijnen van de overheid en protocol KNVB gemaakt. De regels voor gebruik kleedkamers moeten echt serieus worden nageleefd. Vooral het goed schoonmaken na gebruik is belangrijk. In eerste instantie zijn de leiders en trainers hiervoor verantwoordelijk. Controle op naleving hiervan vindt dagelijks plaats. Mocht er een kleedkamer minder goed of niet zijn schoongemaakt dan kunnen sancties door het DCS bestuur worden opgelegd.
  • DCS streeft er naar om zoveel mogelijk teams op het kunstgrasveld te laten trainen, desnoods doorrouleren. Er gelden wel enkele voorrangsregels. Daarnaast wordt bij het opstellen van het rooster zoveel mogelijk rekening gehouden met verschillen tussen benodigde trainingsruimte per categorie en uiterste eindtijden van trainingen op basis van leeftijd. Maar ook met de beschikbaarheid van trainers op bepaalde dagen en tijden. Dit alles afgezet tegen de beschikbare trainingsruimte. 
  • Dit seizoen kunnen we op donderdag niet terecht op een trainingsveld van OBW, waardoor de druk op onze eigen trainingsvelden die avond weer verder is toegenomen. Door enkele noodgrepen is dit opgelost, maar ideaal is het zeker niet.
  • Het bijgevoegde DCS-trainingsrooster is aangepast en heeft een ingangsdatum van 23 augustus. Alle teams zijn dan gestart met de voorbereidingen op het nieuwe seizoen. 
  • Onderaan het overzicht staat een roulatietabel. Roulerende teams vinden hier op welke maand ze op het hoofdveld danwel op het gras staan ingeroosterd.