• Strengere coronamaatregelen!

  De nieuwe strengere afgekondigde coronamaatregelen miv 14 oktober 2020 hebben wederom grote consequenties voor alle sportverenigingen, zo ook voor sv DCS. Het aantal coronabesmettingen stijgt fors. Het kabinet heeft daarom besloten tot een gedeeltelijke lockdown om de besmettingen terug te dringen. Het coronavirus moet in deze crisisfase bestreden worden door m.n. de mobiliteit van mensen sterk te beperken en daarom worden alle competities in het amateurvoetbal vanaf 14 oktober 2020 voor minstens 4 weken stilgelegd. Naar aanleiding van enkele belangrijke aanpassingen in de richtlijnen NOC/NSF en KNVB is het protocol gewijzigd. Deze wijzigingen zijn nu opgenomen in dit Corona Protocol DCS versie 18 oktober 2020.

  Nieuwe coronamaatregelen

  • Geen competitiewedstrijden seniorenteams, wel zijn groepstrainingen/sporten van max 4 personen per groep met afstandsbeperking 1,5mtr voor spelers ouder dan 18 jaar toegestaan.
  • Geen competitiewedstrijden jeugdteams (t/m O19), wel zijn groepstrainingen en onderlinge (club)wedstrijden zonder afstandsbeperking 1,5mtr toegestaan.
  • Kleedkamers en douches zijn gesloten.

  Vorige coronamaatregelen blijven ook van kracht

  • Clubhuizen/sportkantines blijven dicht.
  • Publiek bij het sporten (trainingen en wedstrijden) is niet toegestaan.
  • Sportbeoefening is uitgezonderd van de maximale samenkomst van 30 personen binnen en 40 personen buiten. Na afloop van de sportbeoefening geldt dit wel. Het is dus de bedoeling dat men na afloop van de training/wedstrijd de sportaccommodatie zo snel mogelijk verlaat.

  Wat zijn de consequenties van deze nieuwe coronamaatregelen voor sv DCS?

  Het bestuur heeft de consequenties en impact van deze nieuwe strengere coronamaatregelen besproken en de vertaalslag gemaakt naar onze vereniging. We moeten nog steeds gezamenlijk zorgen dat we de komende periode zo goed als mogelijk doorkomen. Het bestuur roept kaderleden, commissies, leiders, trainers, (jeugd)leden en vrijwilligers op mbt ondersteuning en begeleidingen toezicht en naleving van de corona huisregels.

  Het uitgangspunt van onze corona huisregels is dat we de veiligheid en gezondheid van de leden, de vrijwilligers en onze gasten/bezoekers zoveel als mogelijk proberen te garanderen. Deze corona huisregels moeten zowel logistiek als organisatorisch voor langere duur uitvoerbaar zijn. Een zeer belangrijk aspect om het coronavirus buiten de DCS-deur te houden en te bestrijden is dat alle leden en vrijwilligers de corona huisregels respecteren en vooral ook naleven.

  De nieuwe coronamaatregelen zijn verwerkt in het Corona Protocol DCS versie 18 oktober 2020!