• Start reconstructie parkeerplaats sportpark Hengelder

    Op 17 juni 2019 start de aannemer met de reconstructie van de parkeerplaats op sportpark Hengelder. De werkzaamheden zullen naar verwachting tot medio augustus duren. Dit betekent enige tijd overlast en hinder voor de bereikbaarheid van ons clubhuis en het parkeren van auto’s. De "oude" parkeerplaats gaat in het geheel op de schop en kan er niet meer geparkeerd worden bij het clubhuis. Het parkeren van auto’s zal via de weg op het sportpark naar de "Jeu de boules" moeten geschieden. Er kan daar geparkeerd worden in de berm van de weg en verderop naar en bij kleedkamers richting "De Spil". Het clubhuis is via de achterpoort van het hoofdveld bereikbaar. Er komt voor deze alternatieve route een (tijdelijke) bewegwijzering. Het clubhuis van DCS is ook voor voetgangers en fietsers beperkt bereikbaarheid via de normale hoofdingang.

    Als de reconstructie van de parkeerplaats gereed is, wordt er begonnen met de aanleg van de rotonde en een tijdelijk voorziening vanaf weg Hengelder voor de goede bereikbaarheid van de nieuwe parkeerplaats gemaakt.

    Nadere informatie over deze reconstructie en de werkzaamheden van de weg Hengelder staat op website; https://www.opweginzevenaar.nl/hengelder/#1521543150491-5a0818f8-cc9d