• Reconstructie parkeerplaats

    De reconstructie van de parkeerplaats op sportpark Hengelder gaat volgens planning en is in een volgende fase gekomen.
    De bereikbaarheid van het clubhuis DCS is hiermee nog steeds beperkt, maar men hoeft geen gebruik meer te maken van de achterpoort. Fietsers kunnen kun rijwiel nabij het clubhuis neerzetten en automobilisten kunnen vanaf komende week gedeeltelijk gebruik maken van de nieuwe parkeerplekken.

    De aannemer Van Gelder zal aangeven waar nog niet/wel geparkeerd mag worden. Het parkeren is vooralsnog op eigen risico!
    De komende weken/maand zal er verder gewerkt worden aan de afronding van de parkeerplaats met het realiseren van een fietsenstalling, de verlichting, aanleg/beplanting groenstroken en een (tijdelijke) toegangsweg.

    De foto's geven een beeld van de huidige situatie!