• Privacyverklaring Supportersvereniging DCS

  Het bestuur van de Supportersvereniging vindt de privacy van onze leden belangrijk. Daarom gaan we zorgvuldig met uw persoonsgegevens om.

  Vanaf 25 mei 2018 is de Privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Met de invoering van de AVG verandert er voor u als lid ook een aantal zaken. Daarom willen we u informeren middels onderstaande Privacyverklaring.

  Ons doel is om u;

  • volledig transparant te zijn over hoe we met uw persoonsgegevens omgaan,
  • aan te geven welke rechten u heeft met betrekking tot verwerking van uw persoonsgegevens,
  • inzichtelijk te maken hoe u bij ons terecht kunt met vragen over uw privacy.

  Hieronder vindt u de Privacyverklaring.


  PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

  Supportersvereniging DCS kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u als lid gebruik maakt van de activiteiten van de Supportersvereniging en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een aanmeldingsformulier aan de Supportersvereniging (heeft) verstrekt.

  De volgende persoonsgegevens kunnen verwerkt worden:

  -              Uw voorletters en achternaam
  -              Uw adresgegevens
  -              Uw Rekeningnummer (IBAN)
  -              Uw contributiebedrag per jaar
  -              Uw Emailadres

  WAAROM DE SUPPORTERSVERENIGING DEZE GEGEVENS NODIG HEEFT

  De Supportersvereniging verwerkt uw gegevens t.b.v.:

  -      het verzenden van informatie naar leden;
  -      het verzenden van Lief- en Leedkaarten naar leden;
  -      het maken van de supporterskaart en bezorgen van deze kaarten;
  -      het innen van het juiste bedrag aan contributie.

  Dit bestand wordt beheerd door de penningmeester en de secretaris heeft een kopie.

  HOE LANG WORDEN UW GEGEVENS BEWAARD

  De Supportersvereniging bewaart uw gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden na beëindiging van uw lidmaatschap direct uit de administratie verwijderd.

  DELEN MET ANDEREN

  De Supportersvereniging verstrekt uw gegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de lidmaatschapsovereenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Uw gegevens worden niet voor marketing doeleinden gedeeld.

  FOTO’S

  Op de avonden waarop activiteiten door ons worden georganiseerd kunnen er foto’s gemaakt worden. Deze foto’s worden gebruikt voor het vermelden van prijswinnaars op onze audiovisuele apparatuur (Narrow Casting Systeem), het clubblad, de website van sv. DCS en op het jaarverslag van de secretaris. Bij de eerste 3 worden ook de namen vermeld. Als u ergens niet mee eens bent dan verzoeken wij u ons hiervan in kennis te stellen en wij gaan hier dan rekening mee houden.

  GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

  U heeft het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor kunt u een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar de  Supportersvereniging; zij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

  BEVEILIGEN

  De Supportersvereniging neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

  Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door De Supportersvereniging verzamelde gegevens, neem dan contact op met de Supportersvereniging.

  De Supportersvereniging is als volgt te bereiken via e-mailadres: supporters@svdcs.nl.