• Onderzoek toekomst Sportpark Hengelder

  Sportpark Hengelder is alweer 50 jaar in gebruik. De positie van sport in de samenleving is in die jaren sterk veranderd. Dat geldt ook voor de sportverenigingen en hun rol daarin. Het inclusief sporten, multifunctionele sportaccommodaties en beweegvriendelijke openbare ruimtes zijn actuele termen. De Gemeente Zevenaar en de sportverenigingen op sportpark Hengelder willen daarom laten onderzoeken of de huidige sportaccommodaties toekomstbestendig moet worden gemaakt. Er is een initiatiefgroep Hengelder ingesteld om met name de (start)fase van dit project goed te laten verlopen. De komende periode wordt een selectie gemaakt welk onderzoeksbureau het haalbaarheidsonderzoek mag gaan uitvoeren. Medio mei zal de keuze voor het onderzoeksbureau worden gemaakt. Het bureau krijgt de onderzoeksopdracht om met een drietal scenario’s op de haalbaarheid – waaronder de financiële – te schetsen en zal hierover nadrukkelijk in gesprek gaan met de besturen van de sportverenigingen op Hengelder. Het is de bedoeling om het haalbaarheidsonderzoek voor eind 2021 af te ronden.

  DCS heeft enige jaren geleden door investeringen en renovaties haar accommodatie goed in orde gebracht dit in tegenstelling tot de huidige situatie bijvoorbeeld bij HVZ en OBW. De uitgangspunten over de toekomstbestendigheid zijn daardoor voor iedere sportvereniging verschillend. Onlangs is in een digitale bijeenkomst de meningen gepeild bij de sportverenigingen van sportpark Hengelder. De uitkomst van deze peiling leverde waardevolle input op voor een definitieve onderzoeksopdracht voor een haalbaarheidsonderzoek. De sportverenigingen hebben aangegeven het onderzoek te ondersteunen.

  Het standpunt van DCS is constructief kritisch en we zullen onze wensen, voorwaarden, bedenkingen en positief kritische kanttekeningen duidelijk kenbaar maken, want uiteindelijk gaat deze ogenschijnlijk positieve verandering niet alleen over een nieuw sportpark, maar vooral ook over een transitie van culturele (club)aspecten en een levensvatbare toekomst van de sportverenigingen.

  Het DCS bestuur vindt het zeer belangrijk dat ieder DCS-lid en vrijwilliger/sponsor goed wordt geïnformeerd over de voor -en nadelen van dit project en zodra de coronamaatregelen het toelaten zullen er intern DCS informatiebijeenkomsten over dit project worden gehouden. De inwoners van de Gemeente Zevenaar worden binnenkort in mei 2021 via de (lokale) media over het onderzoek naar de toekomst van sportpark Hengelder geïnformeerd.

  Vragen en/of opmerkingen over dit project graag via mailadres voorzitter@svdcs.nl
  Namens het DCS bestuur,
  Voorzitter Rene van Leeuwen