• Bestel geen alcohol als je onder de 18 bent, ook niet via een van je vrienden

  NIX18 bij DCS. Zoals bij eenieder vast bekend zal zijn, is het wettelijk verboden om in openbare gelegenheden alcoholhoudende drank te schenken aan mensen onder de 18 jaar.

  Dat geldt uiteraard ook voor sportkantines. Ondanks het feit dat DCS er alles aan doet om dit beleid als zodanig uit te voeren, zullen wij strenger zijn in de handhaving van deze regel.

  Bij de geringste twijfel over de leeftijd van iemand, zal ons barpersoneel naar een legitimatie vragen. Wanneer dit niet getoond kan worden, zal géén alcoholische drank worden verstrekt. 

  Respecteer de werkzaamheden en handelwijze van onze mensen achter de bar! Zij doen dit om de wet na te leven en om DCS te behoeden voor onnodige kosten. Weet dat bij overtreding van deze regel er flinke boetes van meer dan € 1.000 uitgedeeld worden. Gemeente Zevenaar voert (terecht!) een proactief zerotolerance handhavingsbeleid uit. 

  Ons barpersoneel zijn goedwillende vrijwilligers die voor onze vereniging aan het werk zijn. Ze zijn echter geen politieagent. Daarom vragen wij jullie om er juist ook zelf op toe te zien dat deze regel nageleefd wordt.
  Bestel geen alcohol als je onder de 18 bent, ook niet via een van je vrienden.


  Dat is misschien wel lekker stoer, maar het mag gewoonweg niet én je benadeelt jouw vereniging. En voor die zogenaamde vrienden: bestel geen alcohol voor een van je maten als hij of zij onder de 18 is. Ook jij overtreedt dan de wet en ook jij benadeelt dan DCS. Zullen we allemaal onze verantwoordelijkheid in deze nemen? Niet alleen spelers en supporters, maar ook leiders en trainers? In ons clubhuis zijn wij verantwoordelijk, ongeacht wat de mening van ieder ander is over deze regel. 

  Je hebt dus niet alleen een sportieve plicht op het voetbalveld, maar ook in ons clubhuis.

  Dus NIX18 bij DCS!