• Mededeling Supportersvereniging

    Helaas heeft het bestuur van de Supportersvereniging  i.v.m. het CORONA virus moeten besluiten dat de Quizavond van 10 april a.s. niet doorgaat. Het bestuur vindt het niet verantwoord om zo kort na

    6 april weer met een clubhuis vol mensen bij elkaar komen.

    Ook de kaartavond van 2 april komt te vervallen omdat het clubhuis tot en met 6 april nog verplicht gesloten is.