• Lid worden van DCS Zevenaar?

  Wil je lid worden van DCS? 

  Klik dan hier voor het aanmeldingsformulier DCS Vul dit formulier volledig in. Denk ook aan de handtekening (ben je nog geen 18 jaar, dan moet één van de ouders of verzorgers een handtekening zetten).

  Het formulier (inclusief pasfoto/legitimatiebewijs) kun je inleveren bij de ledenadministratie (Gerard Rabelink, Babberichseweg 1C, Zevenaar) of per mail ledenadministratie@svdcs.nlOok voor vragen over het lidmaatschap kun je daar terecht (telefoon 0316-330994). 

  Pasfoto
  Vanaf 10 jaar dient er ook een (actuele) pasfoto ingeleverd te worden. Deze wordt gebruikt voor de spelerspas van de KNVB. Zet op de pasfoto op de achterzijde je naam en geboortedatum en lever deze samen met het formulier in bij de ledenadministratie.

  Legitimatiebewijs
  Ben je 16 jaar of ouder, dan dien je tevens een kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) in te leveren.

  Inschrijfgeld
  Het inschrijfgeld is eenmalig € 2,50 voor jeugdleden en € 3,50 voor senioren. Dit inschrijfgeld wordt, samen met de eerstverschuldigde kwartaalcontributie, geïncasseerd.

  Contributie
  U bent contributieplichtig m.i.v. het kwartaal, volgend op het kwartaal van aanmelding of m.i.v. het kwartaal volgend op het kwartaal waarin de 6 jarige leeftijd is bereikt. De contributie (inclusief de verplichte bijdrage voor het kledingfonds) wordt automatisch geïncasseerd. 

  Met ingang van 1 juli 2023 is de contributie met 2% verhoogd. De contributiebedragen zijn per kwartaal:

   

  Senioren

   € 62,75

  Senioren (niet spelend lid)

   € 27,10

  Kaderleden

   € 20,90

  G Voetballers

   € 25,00

  35 Plus

   € 32,90

  Junioren

   € 41,00

  Pupillen

   € 34,40

  De bijdrage voor het kledingfonds is € 2,00 per kwartaal voor spelende leden.

  GelrePas
  Bent u in het bezit van een GelrePas dan kan DCS de contributie via GelrePas laten betalen. 

  Klik hier voor meer informatie of neem contact op met onze ledenadministratie via mailadres: ledenadministratie@svdcs.nl of telefonisch 0316-330994.

  Beëindiging lidmaatschap
  Het lidmaatschap geldt voor het verenigingsjaar en loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Het wordt stilzwijgend verlengd, indien niet, tenminste een maand voor afloop van het verenigingsjaar, schriftelijke opzegging heeft plaatsgevonden.