• Leden van Verdiensten

  Een Lid van Verdienste is een lid dat gedurende een aantal (wisselend of achtereen) seizoenen zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de vereniging of meer dan 1 (bijzondere) prestatie heeft verricht ten gunste van s.v. DCS. Ieder lid kan met minstens 2 nadere leden een lid voordragen. Indien mogelijk wordt iedere (bijzondere) prestatie zo uitgebreid mogelijk beschreven en ingediend bij de Adviescommssie. De Adviescommssie geeft het bestuur een positief of negatief advies over de ingediende voordracht. Een voordracht met een positief advies wordt door het bestuur ter goedkeuring aan de Algemene Ledenvergadering (ALV) voorgelegd voor de benoeming tot Lid van Verdienste. In principe vindt de uitreiking van het certificaat plaats tijdens de Nieuwjaarsreceptie van de vereniging.

  DCS kent de volgende Leden van Verdiensten:

  • De heer Theo Verfuurden (per 14 november 2011)
  • De heer Jan de Waal (per 12 november 2012)
  • De heer Gerrit Gerritsen (per 12 november 2012)
  • De heer Wim Jansen (per 11 november 2013)
  • De heer Theo Ouwens (per 11 november 2013)
  • De heer Gerard Rabelink (per 10 november 2014)
  • De heer Albert Janssen (per 10 november 2014)
  • De heer Bart Vink (per 10 november 2014)
  • De heer Peter Beekman (per 9 november 2015) 
  • De heer Harry Jansen (per 9 november 2015)
  • De heer Piet Jansen (per 9 november 2015) 
  • De heer Theo Lendering (per 9 november 2015)
  • De heer Willy Kelderman (per 9 november 2015)
  • De heer Theo Riswick (per 9 november 2015)
  • De heer Ap Smalbraak (per 7 november 2016)
  • De heer Wim Kroesen (per 7 november 2016)
  • De heer Henk Janssen (per 6 november 2017)
  • De heer Robbert Benen (per 6 november 2017)
  • De heer Jan Diderichs (per 19 november 2018)
  • De heer John Pelkman (per 19 november 2018)
  • De heer Bennie te Kaat (per 11 november 2019)
  • De heer Ronald den Heijer (per 11 november 2019)
  • De heer Harry Sweers (per 11 november 2019)
  • De heer Ronnie Beverwijk (per 24 maart 2021)