• Ook JES DCS sponsor worden in 2022? 

    DE BAL ROLT WEER! Na bijna 2 jaren met veel onzekerheid en ge-jojo rond met name het wel/niet kunnen en mogen sporten lijkt daar nu toch echt een einde aan gekomen te zijn. Tijd dus om de knopen te tellen en nieuwe JES DCS plannen te gaan uitdenken. JES DCS is zoals u weet de sponsorclub van DCS die zich vooral richt op de ondersteuning van de Jeugd- en Senioren met aankopen die vaak (net) naast de reguliere verenigingsvoering vallen. Zoals we in het verleden de aanleg van onze voetbalkooi, de DCS Spelinstuif, nieuwe mini doeltjes enz. hebben kunnen bekostigen dankzij de financiële en vaak zelfs persoonlijke steun van JES DCS sponsoren die u voor zijn gegaan. Hoewel wij in 2021 geen uitgaven hebben gedaan of hebben kunnen doen vanwege de geschetste situatie zijn wij alweer bezig om enkele mooie doelen voor 2022 vorm te geven. En mede omdat wij het budget van 2021 nog niet aangeroerd hebben kunnen wij dit jaar nog grotere dromen realiseren. En wij hopen dat wij daarbij op uw financiële steun mogen rekenen!

    Dus toekomstige JES DCS sponsoren: zeg ook in 2022 voor € 50,- weer JES tegen DCS! Een grotere gift is uiteraard ook welkom, de keuze hiervoor is aan u. Om het u makkelijk te maken volstaat een JA via het mailadres sponsoring@svdcs.nl (met uw NAW of bedrijfsgegevens uiteraard) als respons op deze oproep om ook u aan dit prachtige, langlopende, project te verbinden. Wij verzorgen dan de bijbehorende factuur, voor bedrijven excl. BTW, die aan u toegezonden gaat worden.

     En mocht u vragen hebben over JES DCS of zelf een lumineus idee hebben voor een mooie besteding van de JES DCS gelden dan horen wij dat uiteraard graag van u.

     Hartelijke groet namens JES DCS,

    Emil Haarsma en Leon van Zimmeren