• Geschiedenis

  Er was al veel gepraat over voetbal. Jan Bos vond dat er nu maar eens iets moest gebeuren en hij wist dat er bij Drukkerij Rebers een medewerker rond liep die wel wat van voetballen afwist. Spoedig hadden deze twee elkaar gevonden en de oprichting was een feit.

  Op 20 november 1925 was de eerste bestuursvergadering. De heren Orth, Rebers, Cuppens en Fontein stelden de contributie vast op 10 cent per week. De statuten en reglementen werden samengesteld. De heer J. Bos werd verantwoordelijk gesteld voor het voetbalmateriaal.

  Er werd een terrein aan de Arnhemseweg gehuurd dat dienst deed als voetbalveld. Van een boer tegenover het veld werd de schuur afgehuurd die dienst deed als kleedkamer. De eerste wedstrijd was een vriendschappelijke wedstrijd, uit tegen DVC in Didam.

  Al snel bleek dat het terrein niet voldeed aan de eisen en werd een terrein aan de Buitenmolen gehuurd. De vereniging sloot zich aan bij de Arnhemse Voetbalbond en werd ingedeeld in de derde klasse A. Na wat potjes voetbal, die door enorme regenbuien werden verpest, kwamen de eerste successen. Er werden overwinningen behaald tegen Rheden (4-0) en Gelria (3-2). Verlies was er tegen Vitesse.

  De andere noodzakelijke zaken werden echter niet vergeten. "Laten wij allen bedenken dat deze club onze club is en dus allen als goede leden behoren te zorgen, dat er gewonnen wordt, dat het kleedlokaal, het terrein, kortom alles er tip-top uitziet dat zal zeker den naam Turmac en indirect ons ten goede komen" aldus een citaat uit de oude archiefstukken.

  En toen gebeurde waar niemand mee had gerekend; TVV werd kampioen van de derde klasse A. Het seizoen daaropvolgend (1927-1928) zou een bijzonder succesvol jaar worden.

  Eerst verlangde men van de bond om direct toegelaten te worden in de eerste klasse. Men nam geen genoegen met de tweede klasse. Uiteraard kon de bond dit verzoek niet inwilligen. Tijdens het seizoen werd aangetoond dat de bond ongelijk had. Alle wedstrijden werden gewonnen en promotie naar de eerste klasse afdeling Arnhem volgde. In dat zelfde jaar werd ook een tweede elftal opgericht.

  De Turmac had een vaste greep op de voetbalvereniging. Dit kwam vooral door de financiƫle bijdragen die werden gedaan waardoor de vereniging bijna al haar wensen in vervulling zag gaan. Directeur Gesdorf werd dan ook beschreven als "de sympathieke adviseur van de vereniging". De leden werden dan ook gesommeerd "die sympathie steeds waard te blijven, op dat wij ook in de toekomst steeds op zijn onmisbare steun kunnen rekenen".

  De relatie met de Turmac blijkt ook uit de vergadering van 9 oktober 1929 bij de goedkeuring van de statuten en huishoudelijk reglement. Hierin was opgenomen "het bestuur heeft het recht boeten te heffen voor overtredingen tegen het huishoudelijke reglement of voor gevallen ter harer beslissing, een vergoeding voor schade aangebracht aan de eigendommen der vereniging. Zij heeft het recht zulks in overleg met de directie van de Turmac bij wanbetaling deze gelden van de lonen te laten inhouden".

  In het seizoen 1929/1930 behaalde het eerste elftal het kampioenschap van de eerste klasse C. In dat seizoen behaalde ook het tweede elftal goede resultaten. Het eerste promoveerde naar de vierde klasse van de K.N.V.B.

  Op 2 augustus 1931 werd het terrein bij de Breuly in gebruik genomen. De openingswedstrijd werd gespeeld tegen de voetbalvereniging van de Turmac uit Amsterdam.

  Maar in dat jaar moest er ook bezuinigd worden, per fiets moest men in het vervolg naar de uitwedstrijden en niet meer per Turmac-bus. Verder moest de kleding op tijd hersteld worden en moest men zuiniger met de ballen omgaan.

   

  De vlag van TVV , deze is nog steeds in goede conditie. Dit "vaandel" is ooit aangeboden door de Turmac bij het behalen van een kampioenschap.