• Gebruiksinstructies DCS trainers

  Na een korte zomerstop gaat de bal weer rollen en kunnen alle DCS teams beginnen met hun trainingen en de voorbereiding op het nieuwe seizoen.Het trainen en spelen met ruim 35 DCS teams vergt goede communicatie, coordinatie en discipline.

  Het spelen van wedstrijden wordt gecoordineerd door ons wedstrijdsecretariaat, zowel voor de jeugd als voor de senioren. Op onze DCS website en voetbal.nl staat altijd de actuele informatie over de komende wedstrijden en de veld- en kleedkamerindeling.

  Er wordt getraind volgens een zorgvuldig opgesteld trainingsrooster. Misschien is dit nog niet helemaal perfect, maar medio september zal het voor iedereen duidelijk moeten zijn wanneer en waar er wordt getraind.

  De discipline bij het gebruik van de velden en materiaal is een BELANGRIJK aspect en daarom aandacht voor onderstaande gebruiksinstructie! 

  Vanaf dit seizoen worden onze natuurgrasvelden gemaaid door robotgrasmaaiers. Deze maaiers willen we natuurlijk niet in onze (veelal nieuwe) doelnetten hebben.  

  Opruimen materialen (inclusief beschermen van onze doelnetten)
  Na elke training en wedstrijd moeten alle materialen terug naar de daarvoor bestemde bergplek. Voor de grasvelden geldt specifiek: Na elke training doeltjes (op stelplaten) en/of doelnetten (omhoog) opruimen, tenzij ter plekke wordt afgesproken dat het navolgende team deze taak overneemt !!!

  De goaltjes (voorzien van wielen) die naast ons trainingsveld 5 tegen het OBW-clubhuis staan, zijn van OBW en mogen dus niet door ons gebruikt worden.

  Toegangspoorten afsluiten
  Het team dat als laatste de trainingsvelden achter verlaat, moet op weg naar het clubhuis de toegangspoort aan die kant van ons hoofdveld afsluiten.

  Het team dat als laatste ons sportcomplex verlaat moet de toegangspoort bij het clubhuis en de toegangsdeur van de kleedkamers bij het clubhuis afsluiten.

  Alle teams beschikken over een spilsleutel en deze past op de drie genoemde sloten.

  Ballencontainers
  Slot na openen aan ketting container hangen, zodat het slot niet kwijt raakt. Regelmatig staan er niet afgesloten containers in de berging, oftewel grabbeltonnen voor wie maar wil.

  Na afloop training het slot hoog aan de ketting van de containers terugplaatsen. Als je ze te laag hangt, biedt de deksel ruimte om alsnog ballen uit de container te halen.

  Tel de inhoud containers voor en na gebruik. Ook bij circuittrainingen. Zorg dat iemand die een bal over de omheining schiet, deze bal meteen gaat ophalen.

  Lekke ballen bij materialen@svdcs.nl melden, zodat aan vervanging gewerkt kan worden.

  Als we met elkaar deze gebruiksinstructies volgen zal het zeker op het gebied van materiaal en velden een succesvol seizoen worden.

  Allen veel voetbalplezier gewenst!