• Ereleden

  Ereleden zijn zij die zich tegenover de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. DCS kent de volgende ereleden:

  Naam Datum Bron
  De heer C.W. Gersdorf 8 november 1930 Notulen Ledenvergadering 
  De heer Th. de Roo voor 1938 Vermeld in 12,5 jarig jublileumboek 
  De heer P.D. Orth voor 1943 Ledenopgave aan KNVB 
  De heer J.H. Bos voor 1943 Ledenopgave aan KNVB 
  De heer H.L. Rebers voor 1948 Ledenopgave aan KNVB 
  De heer G. Th. Peer voor 1955 Ledenopgave aan KNVB 
  De heer E.W. Damen 25 juni 1955 Notulen Ledenvergadering  
  De heer P. Fleskes 25 juni 1955 Notulen Ledenvergadering  
  De heer H. Th. Uffing 25 juni 1955 Notulen Ledenvergadering  
  De heer H. Elfrink november 1975 Receptie DCS 50 jaar 
  De heer G.B.W Polman 5 augustus 1979  Notulen Ledenvergadering  
  De heer P. Derksen 24 oktober 1988  Notulen Ledenvergadering  
  De heer Th. de Wit 24 oktober 1988  Notulen Ledenvergadering 
  De heer H. Smink 1 november 2000  Receptie DCS 75 jaar 
  De heer J. Willemsen 1 januari 2005  Nieuwjaarsreceptie 
  De heer Th. van Vliet 1 januari 2006  Nieuwjaarsreceptie 
  De heer Th. Gijsberts 9 november 2009 Notulen Ledenvergadering 
  De heer R. Ploeger 11 november 2013 Notulen Ledenvergadering
  De heer W. Bless 7 november 2016 Notulen Ledenvergadering
 • 2 van pagina 2