• Ereleden

  Ereleden zijn zij die zich tegenover de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. DCS kent de volgende ereleden:

  Naam Datum Bron
  De heer C.W. Gersdorf † 8 november 1930 Notulen Ledenvergadering 
  De heer Th. de Roo † voor 1938 Vermeld in 12,5 jarig jublileumboek 
  De heer P.D. Orth † voor 1943 Ledenopgave aan KNVB 
  De heer J.H. Bos † voor 1943 Ledenopgave aan KNVB 
  De heer H.L. Rebers † voor 1948 Ledenopgave aan KNVB 
  De heer G. Th. Peer † voor 1955 Ledenopgave aan KNVB 
  De heer E.W. Damen † 25 juni 1955 Notulen Ledenvergadering  
  De heer P. Fleskes † 25 juni 1955 Notulen Ledenvergadering  
  De heer H. Th. Uffing † 25 juni 1955 Notulen Ledenvergadering  
  De heer H. Elfrink † november 1975 Receptie DCS 50 jaar 
  De heer G.B.W Polman † 5 augustus 1979  Notulen Ledenvergadering  
  De heer P. Derksen † 24 oktober 1988  Notulen Ledenvergadering  
  De heer Th. de Wit † 24 oktober 1988  Notulen Ledenvergadering 
  De heer H. Smink † 1 november 2000  Receptie DCS 75 jaar 
  De heer J. Willemsen 1 januari 2005  Nieuwjaarsreceptie 
  De heer Th. van Vliet 1 januari 2006  Nieuwjaarsreceptie 
  De heer Th. Gijsberts 9 november 2009 Notulen Ledenvergadering 
  De heer R. Ploeger † 11 november 2013 Notulen Ledenvergadering
  De heer W. Bless 7 november 2016 Notulen Ledenvergadering