• Ereleden svDCS Zevenaar

  Een Erelid is in principe een lid die zich gedurende minstens 20 jaar zeer verdienstelijk heeft gemaakt voor de vereniging of een of meer dan 1 bijzondere prestatie heeft verricht ten gunste van s.v. DCS. Deze (bijzondere) prestatie(-s) worden beschreven in een voordracht opgemaakt door het Bestuur en ter goedkeuring aan de Algemene LedenVergadering voorgelegd voor de benoeming tot Erelid. In principe vindt de (feestelijke) uitreiking van het certificaat/oorkonde plaats tijdens de Nieuwjaarsreceptie van de vereniging.

  DCS kent de volgende Ereleden;

   

   

  Naam

  Datum

  Bron

  De heer C.W. Gersdorf †

  8 november 1930

  Notulen Ledenvergadering 

  De heer Th. de Roo †

  voor 1938

  Vermeld in 12,5 jarig jublileumboek 

  De heer P.D. Orth †

  voor 1943

  Ledenopgave aan KNVB 

  De heer J.H. Bos †

  voor 1943

  Ledenopgave aan KNVB 

  De heer H.L. Rebers †

  voor 1948

  Ledenopgave aan KNVB 

  De heer G. Th. Peer †

  voor 1955

  Ledenopgave aan KNVB 

  De heer E.W. Damen †

  25 juni 1955

  Notulen Ledenvergadering  

  De heer P. Fleskes †

  25 juni 1955

  Notulen Ledenvergadering  

  De heer H. Th. Uffing †

  25 juni 1955

  Notulen Ledenvergadering  

  De heer H. Elfrink †

  november 1975

  Receptie DCS 50 jaar 

  De heer G.B.W Polman †

  5 augustus 1979 

  Notulen Ledenvergadering  

  De heer P. Derksen †

  24 oktober 1988 

  Notulen Ledenvergadering  

  De heer Th. de Wit †

  24 oktober 1988 

  Notulen Ledenvergadering 

  De heer H. Smink †

  1 november 2000 

  Receptie DCS 75 jaar 

  De heer J. Willemsen

  1 januari 2005 

  Nieuwjaarsreceptie 

  De heer Th. van Vliet

  1 januari 2006 

  Nieuwjaarsreceptie 

  De heer Th. Gijsberts

  9 november 2009

  Notulen Ledenvergadering 

  De heer R. Ploeger †

  11 november 2013

  Notulen Ledenvergadering

  De heer W. Bless

  7 november 2016

  Notulen Ledenvergadering

  De heer R. Kemperman

  11 november 2019

  Notulen Ledenvergadering