• Erelid svDCS Zevenaar

  Een Erelid is een lid die gedurende minstens 20 jaar zich zeer verdienstelijk heeft gemaakt voor de vereniging en 1 of meer dan 1 (bijzondere) prestatie heeft verricht ten gunste van s.v. DCS.

  Ieder lid kan met minstens 2 andere leden een lid voordragen. Hiervoor dient een “voordrachtformulier Erelid / Lid van Verdienste” te worden ingevuld. Indien mogelijk wordt iedere (bijzondere) prestatie zo uitgebreid mogelijk beschreven op het formulier en ingediend bij Adviescommissie "Lintje" via mailadres lintje@svdcs.nl.

  In het reglement Erelid of Lid van Verdienste staat de procedure en eisen van de voordracht beschreven!

  De Adviescommissie geeft het bestuur een positief of negatief advies over de ingediende voordracht. Een voordracht met een positief advies wordt door het bestuur ter goedkeuring aan de Algemene Ledenvergadering (ALV) voorgelegd voor de benoeming tot Erelid.

  In principe vindt de (feestelijke) uitreiking van het certificaat/oorkonde plaats tijdens de Nieuwjaarsreceptie van de vereniging. 

  DCS kent de volgende Ereleden;

  Naam

  Datum

  Bron

  De heer C.W. Gersdorf †

  8 november 1930

  Notulen Ledenvergadering 

  De heer Th. de Roo †

  voor 1938

  Vermeld in 12,5 jarig jublileumboek 

  De heer P.D. Orth †

  voor 1943

  Ledenopgave aan KNVB 

  De heer J.H. Bos †

  voor 1943

  Ledenopgave aan KNVB 

  De heer H.L. Rebers †

  voor 1948

  Ledenopgave aan KNVB 

  De heer G. Th. Peer †

  voor 1955

  Ledenopgave aan KNVB 

  De heer E.W. Damen †

  25 juni 1955

  Notulen Ledenvergadering  

  De heer P. Fleskes †

  25 juni 1955

  Notulen Ledenvergadering  

  De heer H. Th. Uffing †

  25 juni 1955

  Notulen Ledenvergadering  

  De heer H. Elfrink †

  november 1975

  Receptie DCS 50 jaar 

  De heer G.B.W Polman †

  5 augustus 1979 

  Notulen Ledenvergadering  

  De heer P. Derksen †

  24 oktober 1988 

  Notulen Ledenvergadering  

  De heer Th. de Wit †

  24 oktober 1988 

  Notulen Ledenvergadering 

  De heer H. Smink †

  1 november 2000 

  Receptie DCS 75 jaar 

  De heer J. Willemsen

  1 januari 2005 

  Nieuwjaarsreceptie 

  De heer Th. van Vliet

  1 januari 2006 

  Nieuwjaarsreceptie 

  De heer Th. Gijsberts

  9 november 2009

  Notulen Ledenvergadering 

  De heer R. Ploeger †

  11 november 2013

  Notulen Ledenvergadering

  De heer W. Bless

  7 november 2016

  Notulen Ledenvergadering

  De heer R. Kemperman

  11 november 2019

  Notulen Ledenvergadering

  De heer G. Rabelink

  20 november 2023

  Notulen Ledenvergadering

  De heer H.A.M. Jansen

  20 november 2023

  Notulen Ledenvergadering