• DCS sponsoring - Hoe word ik DCS Sponsor?

  DCS heeft op dit moment rond 750 leden, waarvan de helft jeugdleden. Er is een G-team en bijna 15% van de leden is meisje/vrouw. DCS speelt zelf met 35 teams in competitieverband.

  De meiden/vrouwen spelen in een samenwerkingsverband met svOBW. En met zo’n 250 vrijwilligers biedt DCS ook veel niet sporters een sociale binding.

  Wekelijks kent het sportpark tussen de 1500 en 2000 bezoekers. Spelers van DCS en tegenstanders, (groot)ouders en ander publiek met een top op de zaterdagochtend. Er zijn rond 150 bedrijven die op diverse manieren hun naamsbekendheid via DCS vergroten.

  DCS beschikt sinds 2012 over een kunstgrasveld. In 2013 is de accommodatie volledig vernieuwd.

 • Mogelijkheden voor reclame/sponsoring

  Hieronder treft u de meest voorkomende vormen van reclame/sponsoring aan. DCS staat open voor overleg over andere al dan niet incidentele opties. Door het maken van pakketten zijn ook diverse combinaties met gereduceerd tarief mogelijk.

 • Een reclamebord langs het hoofdveld.

  Het kunstgras-/hoofdveld wordt per jaar zon 1500 uur gebruikt voor trainingen (alle weekdagen) en voor wedstrijden (m.n. zaterdag en zondag).

  Langs het veld, maar ook op andere plekken rond het hoofdveld zijn plaatsen voor reclameborden. Als standaard-breedte wordt uitgegaan van (veelvouden van) 305 cm. De hoogte is 75 cm.

  De huur voor een reclamebord bedraagt per seizoen € 55 per m1 per jaar (ex BTW). Voor een bord van 305 cm komen daar de kosten van belettering en het bord bij. Deze bedragen - eenmalig - ongeveer €300. De sponsor levert zelf de lay out in printbare format aan. DCS werkt met enkele vaste reclamebedrijven, maar u bent vrij in de keuze van de leverancier.

  Voor een goede leesbaarheid adviseert DCS weinig tekst en een bord van tenminste 610 cm. Als daarvoor gekozen wordt komen de kosten van de belettering voor rekening van DCS. Voor de 2 borden zelf wordt eenmalig € 300 in rekening gebracht. De jaarlijkse huur bedraagt dan € 330 ex BTW. DCS gaat in dat geval uit van een minimum-contracttermijn van 3 jaar.

  Resumerend: een bord van 305x75 kost eenmalig € 300 en jaarlijks € 165 ex BTW. Een bord van 610x75 kost eenmalig € 300 en jaarlijks € 330.    

  Er zijn daarnaast nog enkele speciale plekken met afwijkende afmetingen vrij waarvoor we ook specifieke afspraken kunnen maken.

   

 • Een spandoek achter het doel.

  Achter het doel aan de zuidzijde is een frame van geplaatst waarin spandoeken met reclame kunnen worden gehangen. Het frame wordt opgedeeld in vakken voor doeken van 285 x 138 cm.

  De jaarlijkse huur bedraagt € 315 ex BTW per vak. Daar komen dan nog eenmalig de kosten van aanmaak van het doek (afhankelijk van de opdruk tussen € 150 en € 200) bij.
  Bij afname van meer vakken is prijsreductie bespreekbaar.

 • Een presentatie op het Narrow Castingsysteem in het clubhuis.

  In het clubhuis draait op 3 schermen van 46" een Narrowcasting-systeem. De opstelling is zodanig gekozen, dat bezoekers regelmatig op het scherm kijken voor bijvoorbeeld de veldindeling of de standen van de verschillende elftallen. Een unieke plek dus om de bedrijfsnaam te promoten.

  Het systeem is zo bedacht dat er voor optimale zichtbaarheid en promotie ruimte is voor ongeveer 40 adverteerders. Ieder filmpje van pakweg 13 seconden komt dan ongeveer 4x per uur voorbij. Dat betekent dat de bedrijfsboodschap jaarlijks ongeveer 6000 x getoond wordt!

  De adverteerder zorgt zelf voor het aanleveren van het materiaal.

  De jaarlijkse vergoeding bedraagt € 236 (ex BTW) en de contracttermijn is 3 jaar.

  Concrete voorbeelden van een aantal adverteerders zijn te zien via deze link: http://www.youtube.com/watch?v=gr1xYg9UfTo&sns=em

 • Tenuesponsoring

  DCS hanteert voor de clubtenues een vaste kledinglijn met vaste (lokale) leveranciers. De meeste teams spelen in gesponsorde tenues (shirt, short, kousen, incl. opdruk), die een aantal jaren (gemiddeld 3 jaar) meegaan. De inhoud van een dergelijk sponsorpakket is afhankelijk van het aantal teamleden en de leeftijd (senior/junior).

  Daarmee variëren ook de kosten tussen globaal € 500 (10 tenues) en €900 (16 tenues) ex BTW. Eventuele uitwerking in nader overleg.

 • Lidmaatschap Sociëteit de Liemers.

  Het hoofddoel van de Sociëteit de Liemers is het bevorderen en versterken van contacten tussen ondernemers in de Liemers. Door het aanbieden van uiteenlopende activiteiten ontstaat er voor de aangesloten leden een platform waar naast gezelligheid ook business to business goed kan gedijen.

  Het bestuur heeft een weg ingeslagen die naast de hoofddoelstelling, het ondersteunen van de grote groep vrijwilligers binnen de voetbalvereniging DCS mogelijk moet maken.

  De Sociëteit de Liemers vormt voor een 35-tal bedrijven een netwerk dat garant staat voor onderlinge betrokkenheid, kleinschaligheid en gemoedelijke interactie. En partners zijn daarbij van harte welkom!

  De jaarlijkse contributie bedraagt € 500ex BTW. Dit bedrag is incl. € 150 te besteden aan een van bovengenoemde reclameopties. 

 • Advertentie DCS-post.

  De DCS-Post komt 4 x per jaar uit en heeft een oplage van tussen de 800 en 900 exemplaren. De Post is m.n. gericht op de leden van DCS, maar wordt ook toegezonden aan o.a. sponsoren van DCS. Het clubblad wordt ook - in kleur - op de site van DCS gepubliceerd. De sponsor levert zelf  uiterlijk 1 september - de opmaak van de advertentie aan (in PDF-format) aan. Deze wordt gedurende het hele seizoen (september/juli) gebruikt.

  De prijzen per seizoen variëren tussen € 110 (1/6 A4) en € 450 (1/1 A4) ex BTW.

 • Programmablad.

  Bij elke (13) thuiswedstrijd wordt aan het publiek gratis een programmablad verstrekt. De oplage varieert en is afhankelijk van de te verwachten publieke belangstelling.

  Hierin staan o.a. de opstellingen en uitslagen tot dan toe. Het formaat is gevouwen A4.

  De kosten van een advertentie bedragen €65 (1/6xA4) tot € 185 (1/2 A4). Deze optie is dit seizoen volgeboekt.

 • Wedstrijdbal.

  In de competitie wordt elke thuiswedstrijd gespeeld met een gesponsorde bal. De balsponsor wordt vermeld op de aanplakbiljetten die voor de wedstrijd in Zevenaar worden verspreid, in het programmablad van de betreffende wedstrijden wordt door de speaker voor aanvang van de wedstrijd omgeroepen. Alle balsponsoren worden het gehele seizoen vermeld op het speciaal hiervoor ontworpen sponsorbord en op een pagina in het clubblad.

  De kosten hiervoor bedragen € 90 ex BTW. Deze optie is voor dit seizoen volgeboekt.  

 • Bron: Sponsorcomissie DCS