• EHBO cursus Reanimatie/AED en workshop EHBO Sport

  Op 11 en 20 maart 2024 wordt er in ons clubhuis een cursusavond EHBO Reanimatie/AED gehouden. Inmiddels hebben zich per avond voor de cursus 10 tot 12 personen aangemeld.

  Het is belangrijk dat er binnen een grote vereniging als DCS veel mensen zijn die weten hoe er gereanimeerd moet worden en hoe de AED gebruikt moet worden. We moeten er niet aan denken dat we voor een situatie komen te staan dat iemand een hartstilstand krijgt en we met veel mensen alleen maar toekijken omdat we gewoon weg niet weten hoe te handelen.

  Na deze cursus hoef je geen angst te hebben dat je hulpeloos toe moet kijken als iemand een hartstilstand krijgt!

  Het is ook belangrijk dat er juist gehandeld kan worden bij sportblessures. Daarvoor wordt de workshop EHBO Sport op 27 maart 2024 gehouden. Ook hiervoor hebben zich een tiental personen zich aangemeld.

  Alle deelnemers hebben een bevestiging van deelname ontvangen!

  Als er meer behoefte is bij leden/vrijwilligers of ouders van jeugdleden dan kan er later dit jaar een volgende bijeenkomst worden georganiseerd. Interesse hiervoor, laat dit dan weten via evenementen@svdcs.nl