• CORONA PROTOCOL DCS - UPDATE 31 MAART 2021

  Het kabinet heeft begin maart 2021 besloten tot versoepeling van een klein aantal coronamaatregelen die van kracht zijn met ingang van 15 maart 2021. Helaas was het besluit nodig om de avondklok te verlengen en het aanvangstijdstip te wijzigen. De wijzigingen zijn opgenomen in het Corona Protocol DCS met versiedatum 31 maart 2021.

  Gewijzigde coronamaatregel
  Het tijdstip aanvang avondklok is miv 31 maart 2021 gewijzigd in 22.00 uur. Tot nader order blijft deze verzwarende maatregel van kracht.

  Onderstaande coronamaatregelen zijn van invloed op onze vereniging en zijn van kracht;

  • Geen competitiewedstrijden van jeugdteams en seniorenteams.
  • Voor de jeugd en jongvolwassenen tot 27 jaar zijn groepstrainingen en onderlinge wedstrijden zonder afstandsbeperking 1,5mtr toegestaan.
  • Kleedkamers en douches zijn gesloten.
  • Clubhuizen/sportkantines zijn gesloten.
  • Publiek bij het sporten (trainingen en wedstrijden) is niet toegestaan.
  • Sportbeoefening is uitgezonderd van de maximale samenkomst van 30 personen binnen en 40 personen buiten. Na afloop van de sportbeoefening geldt dit wel. Het is dus de bedoeling dat men na afloop van de training/wedstrijd de sportaccommodatie zo snel mogelijk verlaat.
  • Avondklok van 22.00 uur tot 04.30 uur.
  • Sporten (buitensport) in teamverband door jongvolwassenen tot 27 jaar is toegestaan. Tijdens de sportuitoefening is de afstandsbeperking van 1,5mtr niet van toepassing.
  • Sporters van 27 jaar of ouder (senioren) mogen met maximaal vier personen met een afstandsbeperking van 1,5mtr en onder begeleiding trainen.

  Wat is/zijn de consequentie(s) van de nieuwe coronamaatregel(en) voor DCS?
  Het bestuur volgt de richtlijnen van de overheid en heeft besloten dat miv 15 maart 2021 het trainen van spelers van 27 jaar of ouder met maximaal 4 personen is toegestaan. Er is door de wijziging van de avondklok (van 22.00 uur tot 04.30 uur ) weer een aangepast trainingsrooster van kracht en deze is geldig vanaf 31 maart 2021. Hierdoor is het trainen van seniorenteams op doordeweekse dagen/avonden (Ma – Vr) vrijwel weer gelijk aan het trainingsrooster van oktober 2020. Er moet nog wel rekening worden gehouden met het tijdig stoppen van de training om 21.30 uur.

  Er kan ook op vrijdagavond en in het weekend worden getraind/gespeeld. Jeugdteams dienen zich daarvoor aan te melden bij het secretariaat van de jeugdafdeling via mailadres jeugd@svdcs.nl. Seniorenteams dienen zich aan te melden via de (tijdelijk) coordinator Senioren via mailadres voorzitter@svdcs.nl. Zodra de avondklok geheel wordt opgeheven, wordt het trainingsrooster waar nodig nogmaals aangepast. Er mag alleen met toestemming van het bestuur onder de stelde (nieuwe) coronamaatregelen getraind worden. 

  Het uitgangspunt van onze corona huisregels is dat we de veiligheid en gezondheid van de leden, de vrijwilligers en onze gasten/bezoekers zoveel als mogelijk proberen te garanderen. Deze corona huisregels moeten zowel logistiek als organisatorisch voor langere duur uitvoerbaar zijn. Een zeer belangrijk aspect om het coronavirus buiten de DCS-deur te houden en te bestrijden is dat alle leden en vrijwilligers de corona huisregels respecteren en vooral ook naleven.

  1.                Basisregels
  Controle over het virus krijgen we alleen als iedereen zich aan de volgende basisregels houdt: hygiëneregels, regels om afstand te houden en regels voor het vermijden van drukte.

  Voor iedereen in Nederland geldt;
  - blijf bij klachten thuis en laat u testen,
  - houd 1,5 mtr afstand van anderen
  - was / desinfecteer vaak uw handen,
  - hoest en nies in uw elleboog
  - vermijd drukte.

  2.                Toegang sportpark
  Het sportpark is tijdens trainingen en onderlinge wedstrijden niet toegankelijk voor toeschouwers/publiek. Alleen toezichthouders, spelers, leiders, trainers, begeleiders mogen daarbij aanwezig zijn.

  3.                Informatie bezoekers/bezoekende vereniging
  Bezoekers/publiek is niet toegestaan.

  4.                Trainingen
  DCS jeugdteams en de jongvolwassenen tot 27 jaar van de DCS seniorenteams incluis SVO DCS/OBW VR1, VR2 mogen onder begeleiding in teamverband trainen. De oudere spelers (26+) mogen met maximaal vier personen trainen.
  Het bestuur heeft enkele voorwaarden gesteld aan de (jeugd)trainers/leiders mbt de coronamaatregelen. Zij zijn verantwoordelijkheid voor naleving van de coronaregels van hun team tijdens de training. Er wordt getraind volgens een aangepast trainingsrooster.
  De kleedkamers en douches mogen niet worden gebruikt. Kom niet te vroeg voor een training naar DCS en vertrek na de training direct naar huis. Het is daarom van belang om in sportkleding naar DCS te komen.

  5.                Wedstrijden
  Alle competities zijn stilgelegd. Er mogen wel onderlinge (club)wedstrijden worden gespeeld. Deze wedstrijden worden in principe op zaterdag/zondag gespeeld en vooraf zijn afgestemd met onze jeugdafdeling via mailadres jeugd@svdcs.nl en/of met de tijdelijk coordinator seniorenteams via mailadres voorzitter@svdcs.nl. De (jeugd)trainers/leiders zijn verantwoordelijk voor naleving van de coronaregels van hun team tijdens de wedstrijd.
  De kleedkamers en douches mogen niet worden gebruikt. Kom niet te vroeg voor een wedstrijd naar DCS en vertrek na de wedstrijd direct naar huis. Het is daarom van belang om in sportkleding naar DCS te komen.

  6.                Hygiëne maatregelen
  Bij de in- uitgang van het sportpark en bij de toegang tot het sportveld staan desinfectiezuilen om de handen te ontsmetten. Iedere speler/begeleider moet voor het betreden van het veld zijn/haar handen desinfecteren. De toiletten in het kleedkamergebouw kunnen worden gebruikt. Na gebruik van het toilet moet men uiteraard de handen goed wassen. Op deze wijze verminder je het risico op besmetting van jezelf en van een ander! De toiletgroepen worden gedurende deze coronacrisis met hogere frequentie schoongemaakt.

  7.                Clubhuis/terras
  Het clubhuis/terras is gesloten.

  8.                Gebruik ruimtes clubhuis
  Het clubhuis mag voor verenigingsactiviteiten die ondersteunend zijn aan het voetbal gebruikt worden. Hierbij is het uitgangspunt dat de horeca in het clubhuis gesloten blijft. Bijvoorbeeld; commissie overleg, bestuursvergaderingen, cursussen, verenigingsrechtzaken (ALV). Deze coronamaatregel geldt voor maximaal aantal personen (max 30) in een binnenruimte.

  9.                Tribune
  De tribune kan worden gebruikt om sportspullen (oa sporttas/kleding) tijdens de training of onderlinge wedstrijd neer te leggen. Het is niet toegestaan om gezamenlijk op de tribune te blijven voor een bespreking of iets dergelijks.

  10.             De Spil
  De Spil is gesloten.

  11.             Melding coronabesmetting
  Wat te doen bij een (vermoedelijke) coronabesmetting op de club? De KNVB heeft een stappenplan gemaakt en dat staat op de DCS website en in bijlage in dit protocol. Belangrijk is dat de teamleider/trainer het DCS Coronateam telefonisch of via mailadres; voorzitter@svdcs.nl informeert met feitelijkheden. Het advies van de GGD is bepalend voor het verder handelen van de vereniging.

  Het stappenplan moet worden gevolgd om te voorkomen dat er onduidelijkheden en onvolkomenheden ontstaan. Het is ook belangrijk dat de teamleiding het DCS Coronateam informeert als de speler weer gaat/mag voetballen.

  12.             Naleving corona huisregels DCS
  We moeten samen onze corona huisregels naleven en ook elkaar erop aanspreken en wijzen als dat nodig is. Het kan niet de bedoeling zijn dat het bestuur voortdurend moet optreden als politieagent. Tijdens de trainingen en evt onderlinge wedstrijden zijn de trainers/leiders in eerste instantie verantwoordelijk voor naleving van de corona huisregels. Uiteraard is en blijft het bestuur eindverantwoordelijk voor de gehele gang van zaken.

  We weten niet hoelang deze coronacrisis nog gaat duren en willen met naleving van deze corona huisregels voorkomen dat de veiligheid en gezondheid van onze leden, vrijwilligers en evt bezoekers in het geding komt en dat de vereniging boetes of andere sancties krijgt opgelegd. Tijdens trainingsdagen/avonden zal regelmatig toezicht/controle worden gehouden op naleving van de corona huisregels.

  13.             Communicatie
  De leden en vrijwilligers van DCS worden via de website, per email en beschikbare social media over dit aangepaste protocol geïnformeerd. Ter informatie is dit protocol naar de Gemeente Zevenaar verzonden.

  14.             Corona contactpersoon DCS
  Het bestuur is als sportaanbieder eindverantwoordelijk voor de gang van zaken binnen de poorten van DCS.
  Bestuursleden en aangewezen personen zijn aanspreekpunt voor coronavragen en/of opmerkingen.
  Indien nodig zullen er coronatoezichthouders worden ingezet.
  Voorzitter DCS is Corona Coördinator en eerste aanspreekpunt / contactpersoon voor de Gemeente Zevenaar.

  Zevenaar, 31 maart 2021,
  Het bestuur sv DCS

 • Stappenplan corona melding!