• CORONAMAATREGELEN DCS UPDATE 28 NOVEMBER 2021

  Update 28 november 2021!

  De situatie in de gezondheidszorg is momenteel zo ernstig dat de overheid heeft besloten om verdere coronamaatregelen te nemen. Deze maatregelen raken de samenleving en het amateurvoetbal wederom hard.

  Minstens de komende drie weken, vanaf 28 november, moeten sportaccommodaties tussen 17.00 – 05.00 uur dicht zijn.

  DCS wil het sportpark op doordeweekse dagen in de middag wel openen om trainingen door te laten gaan. Op dit moment vindt er een inventarisatie plaats. Zodra de inventarisatie voltooid is, laten we je weten of en wanneer de teams kunnen trainen.

  Daarnaast is er nog onduidelijkheid of de competitie doorgaat. Hiervoor wachten we de berichten van de KNVB af. Ook hiervan houden we je op de hoogte.

  Het DCS bestuur

   

  *Update 13 november 2021

  De coronamaatregelen van het tonen Corona Toegangsbewijs (CTB) / QR code en dat geen publiek aanwezig mag zijn bij wedstrijden / trainingen en dat het clubhuis om 20.00 uur gesloten moet zijn, hebben grote impact voor onze vereniging. Deze nieuwe afgekondigde coronamaatregelen gaan in op 13 november 2021.

  Het DCS bestuur heeft conform de richtlijnen RIVM en adviezen van NOC/NSF en KNVB besluiten genomen voor toegang aan onze sportaccommodatie en bezoek aan het clubhuis voor leden, vrijwilligers en bezoekende verenigingen.

  Ons clubhuis valt onder de regelgeving voor de horeca. Voor horeca is het Corona Toegangsbewijs (CTB/QR code) verplicht. Dus om toegang te krijgen tot ons clubhuis moet men vanaf 18 jaar een CTB/QR code tonen. Het clubhuis is in het weekend geopend voor aanvang van de eerste wedstrijden tot 1,5 uur na afloop van de laatste wedstrijd. In het clubhuis moet men gebruik maken van de zitplaatsen (placering). Als er geen zitplaatsen meer zijn dan geldt VOL = VOL en mag men niet naar binnen.

  Het bestuur van DCS verzoekt spelers, trainers en bezoekende verenigingen incluis rij-ouders om een bezoek aan het clubhuis zo kort mogelijk te laten duren en na afloop van de wedstrijd de sportaccommodatie spoedig te verlaten. Zo dragen wij als voetbalvereniging bij aan het terugdringen van de besmettingen en hopen we dat het publiek bij wedstrijden en trainingen en het gezellige clubleven binnen afzienbare tijd weer de boventoon voert op onze club.

  Hieronder de huidige coronamaatregelen bij DCS op een rijtje!

  • Publiek tijdens wedstrijden en trainingen is niet toegestaan,
  • Controle toegang sportaccommodatie en CTB/QR code vindt plaats bij de hoofdingang door personeel Neptunus,
  • Het is toegestaan voor (ouders van) leden en vrijwilligers na controle CTB/QR code om tijdens wedstrijden het clubhuis te bezoeken,
  • Het clubhuis is voorlopig geopend in het weekend als er wedstrijden worden gespeeld en wordt 1,5 uur na afloop van de laatste wedstijd gesloten,
  • Toegang van het clubhuis is alleen mogelijk via de voordeur (hoofdingang),
  • Het clubhuis mag/kan van maandag t/m vrijdag wel voor (operationeel) overleg en functionele zaken door kleine groepen en commissies worden gebruikt. Wel wordt geadviseerd om zoveel mogelijk digitaal te overleggen,
  • De Spil is voor bezoekers gesloten en er wordt geen koffie/thee verkocht,
  • Het terras is gesloten en mag niet gebruikt worden door bezoekers van het clubhuis, de terrasdeur blijft gesloten,
  • Toegang kleedkamers via achterdeur kleedkamergebouw,
  • DCS-spelers en begeleiders die een thuiswedstrijd spelen wordt geadviseerd niet het clubhuis in te gaan en ter hoogte van de dug-out per team te verzamelen en vandaar naar de kleedkamers te gaan,
  • Spelers en begeleiders/trainers begeven zich via de achterdeur van het kleedkamergebouw naar de velden en vice versa in de rust en na afloop van de wedstrijd,
  • Spelers en begeleiders van de bezoekende verenigingen worden bij aankomst direct doorverwezen naar kleedkamers, in principe is bezoek aan het clubhuis niet toegestaan,
  • Rij-ouders mogen na controle CTB/QR code het clubhuis wel bezoeken en tijdens de wedstrijd op de tribune plaatsnemen of langs de lijn staan,
  • Officials (m.n. scheidsrechters) en begeleiders van de bezoekende verenigingen worden door de leiders/trainers van het betreffende DCS-team ontvangen in het clubhuis,
  • Wedstrijdbesprekingen in het Sponsorhome zijn toegestaan, na afloop van de wedstrijdbespreking moet het Sponsorhome worden geventileerd,
  • DCS teams die een uitwedstrijd spelen kunnen/dienen zich te verzamelen op de parkeerplaats, toegang sportpark is dan niet toegestaan, informeer vooraf welke coronamaatregelen er bij de bezoekende vereniging van kracht zijn.

  Het DCS-bestuur is van mening dat in eerste instantie iedereen zelf verantwoordelijk is voor het opvolgen en naleven van de coronamaatregelen. We doen wel een beroep op de leiders/trainers om enig toezicht te houden op naleving van de coronaregels in kleedkamers en rondom het veld. DCS is eindverantwoordelijk voor de gang van zaken op ons sportpark/velden en clubhuis en voert naar eer en geweten de coronamaatregelen van de overheid uit. Een veilig en gezond sportklimaat staat bij ons hoog in het vaandel.

  Samenleven en samenwerken is in deze crisistijd erg belangrijk. We hopen dat deze coronamaatregelen niet te lang zullen duren en dat we elkaar spoedig weer zien op onze sportvelden en in het clubhuis. 

  Het bestuur sv DCS

  Nb; Bezoekende verenigingen worden geinformeerd via app voetbal.nl en social media.

  Meer informatie en FAQ staan op de website NOC/NSF; https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-en-sport-veelgestelde-vragen