• CORONA PROTOCOL DCS - UPDATE

  Het bestuur heeft besloten om aanvullende maatregelen te treffen en heeft daarvoor het Corona Protocol DCS versie september 2020 opgesteld. Dit gewijzigde protocol beoogd meer duidelijkheid te geven aan leden, vrijwilligers, bezoekers en bezoekende verenigingen over de (extra) genomen coronamaatregelen binnen de vereniging.

  Dit protocol gaat per direct in en is van toepassing voor iedereen die Sportpark Hengelder (velden DCS) betreedt. In dit protocol staat ook belangrijke informatie voor bezoekers en bezoekende verenigingen.

  Extra aandacht voor de volgende punten;
  onder punt 3, informatie bezoekers/bezoekende vereniging
  onder punt 4, trainingen en gebruik kleedkamers/douches
  onder punt 5, wedstrijden en gebruik kleedkamers/douches
  onder punt 10, clubhuis/terras
  onder punt 15, melding coronabesmetting

   

  Corona Protocol DCS (aanvullende regels) versie september 2020

  Afgelopen week is tijdens een kaderbijeenkomst uitvoerig gesproken over (extra) te nemen maatregelen over het gebruik van de kleedkamers, douches, het clubhuis en terras. Veel coronamaatregelen en regels zijn al vermeld in ons Corona Protocol DCS van augustus 2020. Om meer duidelijkheid te geven is het protocol aangepast.

  Het uitgangspunt van de coronamaatregelen is dat we de veiligheid en gezondheid van de leden, de vrijwilligers en onze gasten/bezoekers zoveel als mogelijk proberen te garanderen. Deze (extra) coronamaatregelen moeten zowel logistiek als organisatorisch voor langere duur uitvoerbaar zijn. Een zeer belangrijk aspect om het coronavirus buiten de DCS-deur te houden en te bestrijden is dat alle leden, vrijwilligers en gasten/bezoekers de coronamaatregelen respecteren en vooral ook naleven.

  Het bestuur heeft met de ervaringen van de afgelopen periode en de adviezen van de kaderbijeenkomst het besluit genomen om aanvullende regels te treffen die in dit Corona Protocol DCS staan vermeld.

  Deze aanvullende regels gelden grotendeels ook voor bezoekers en bezoekende verenigingen op ons sportpark Hengelder. Het is van belang dat zij deze informatie krijgen via onze DCS website; www.svdcs.nl

  1. Basisregels
  Controle over het virus krijgen we alleen als iedereen zich aan de volgende basisregels houdt: hygiëneregels, regels om afstand te houden en regels voor het vermijden van drukte

  Voor iedereen in Nederland geldt;

  - blijf bij klachten thuis en laat u testen,
  - houd 1,5 mtr afstand van anderen,
  - was vaak uw handen,
  - hoest en nies in uw elleboog,
  - vermijd drukte.

  2. Toegang sportpark
  Op de trainingsdagen/avonden en ook in het weekend tijdens jeugdwedstrijden en wedstrijden van de senioren is de toegang tot ons sportpark via de hoofdpoort. De kassahuispoortjes worden alleen gebruikt als ons “standaard” DCS seniorenteam een thuiswedstrijd speelt. De looproute moet dan worden gevolgd.

  3. Informatie bezoekers/bezoekende vereniging
  De bezoekers zijn normaliter van harte welkom en werden altijd gastvrij ontvangen bij DCS, maar door de coronamaatregelen en de beperkte beschikbare ruimte op ons sportpark en in ons clubhuis is het van belang om veel drukte op enig moment te voorkomen. De bezoekende verenigingen worden daarom vriendelijk verzocht om hun supporters/toeschouwers zo min mogelijk te laten afreizen naar Zevenaar. Uiteraard zijn begeleiders/chauffeurs welkom.


  Bij thuiswedstrijden van ons “standaard” DCS seniorenteam (categorie A) worden maximaal 250 toeschouwers toegelaten tot het hoofdveld. Indien nodig zal eerst aanmelding/reservering voor het bezoek aan de wedstrijd plaatsvinden. Dit wordt separaat gemeld aan de bezoekende vereniging. Regel is VOL = VOL!

  De bezoekende vereniging verzamelt zich buiten het clubhuis ter hoogte van het terras en dug-out. Bij slechte weersomstandigheden kan men plaatsnemen op de tribune. Alleen de teamleider/trainer meldt zich in het clubhuis en krijgt daar de aanwijzingen mbt gebruik kleedkamers en speelveld. De kleedkamers zijn alleen te bereiken via de route door om de tribune heen te lopen. Men komt in sportkleding naar DCS Zevenaar. Voor het gebruik van de kleedkamers/douches zie punt 5.

  4. Trainingen, gebruik kleedkamers/douches
  Het is van belang om in sportkleding naar DCS te komen, zodat men zo kort als mogelijk in de kleedkamer aanwezig is. De sportspullen (oa tas) kunnen in de kleedkamer blijven. Om logistieke en organisatorische redenen is besloten om onderstaande verdeling te maken;

  DCS onderbouw O6, O7, O8, O9, O10, O11, O12 mogen (nog) geen gebruik maken van de kleedkamers/douches. Zij komen in sportkleding naar DCS.

  De DCS bovenbouw O13, O14, O15, O17 krijgen 1 kleedkamer toegewezen. Zij komen bij voorkeur in sportkleding naar DCS en geadviseerd wordt om thuis te douchen. Voor deze teams is de afstandsregel niet van toepassing.

  De O19, alle seniorenteams en DCS G1 krijgen 1 kleedkamer toegewezen. Zij komen bij voorkeur in sportkleding naar DCS en wordt ook geadviseerd om thuis te douchen. Er moet rekening worden gehouden met de beperking van de afstandsregel en daarom mogen er tegelijkertijd maar maximaal 8 personen in de kleedkamer aanwezig zijn en maximaal 3 personen mogen tegelijkertijd douchen.

  5. Wedstrijden, gebruik kleedkamers/douches
  Bij de jeugdteams en elftallen O7 tm O17 krijgt elk team/elftal 1 kleedkamer toegewezen. Voor deze jeugdteams is de afstandsregel niet van toepassing is. Men komt in sportkleding naar DCS. Het douchen is niet toegestaan.

  Voor O19, de seniorenteams en G1 en is dit anders geregeld, omdat men wel rekening moet houden met de afstandsregel. Ieder elftal/team krijgt 2 kleedkamers toegewezen. Er mogen tegelijkertijd maximaal 8 personen in de kleedkamer aanwezig zijn en maximaal 3 personen mogen tegelijkertijd douchen. Het kan voorkomen dat er ook gebruik moet worden gemaakt van de kleedkamers (achter) bij De Spil.

  6. Dug-out
  Voor O19 en seniorenteams geldt ook in de dug-out de afstandsregel van 1,5mtr. In de dug-out op het hoofdveld is maximaal plaats voor 4 personen. Stoelen zijn gemarkeerd met een sticker “zitplaats”. Er zijn stoelen beschikbaar om die naast de dug-out te plaatsen.

  7. Schoonmaken kleedkamers
  Na de training en thuiswedstrijd is iedere trainer/leider verantwoordelijk voor het schoonmaken van de kleedkamer(s). Schoonmaakmateriaal (bezem, trekker etc) staat in iedere kleedkamer. De kleedkamers worden dagelijks gecontroleerd. Mocht de kleedkamer onvoldoende zijn schoongemaakt dan krijgt het team een eerste waarschuwing (GELE KAART) met de aanwijzing wat er niet in orde was. Een tweede waarschuwing (RODE KAART) betekent voorlopig dat men geen gebruik meer mag maken van de kleedkamer.


  8. Hygiëne maatregelen
  Bij de in- uitgang van de hal kleedkamers staat een zuil met desinfectiemiddel. Iedere speler moet op weg naar de kleedkamer zijn/haar handen desinfecteren. Na gebruik van het toilet de handen goed wassen. Op deze wijze verminder je het risico op besmetting van jezelf en van een ander! 


  9. Uitwedstrijden
  Het DCS team dat een uitwedstrijd speelt verzamelt zich voor vertrek ter hoogte van het terras/dug-out of neemt even plaats op de tribune. Het is niet de bedoeling om met z’n allen in het clubhuis of op het terras te gaan zitten wachten.

  Als men met eigen vervoer naar de uitwedstrijd rijdt geldt het advies dat personen vanaf 13 jaar anders dan die niet van het eigen huishouden zijn een mondkapje dragen. Bij uitwedstrijden van DCS teams moeten de regels van de te bezoekende vereniging worden gerespecteerd en nageleefd.

  10. Clubhuis/terras
  In het clubhuis zijn maximaal 60 zitplaatsen. Op het terras zijn maximaal 36 zitplaatsen.

  Iedere bezoeker van het clubhuis/terras dient het registratieformulier tbv bron- en contactonderzoek in te vullen. Het barpersoneel zal het formulier uitreiken en wordt inlevering bewaart conform de privacywet. Gestreefd wordt om dit op digitale wijze te kunnen doen.

  Er moet aan de bar besteld worden in de daarvoor gemarkeerde bestelzone. Het is gewenst om contactloos te betalen. In de bestelrij wordt 1,5 meter afstand gehouden. Probeer waar mogelijk afstand te nemen bij het wachten op de bestelling, zodat er voldoende doorstoom kan zijn in het clubhuis.

  De looprouting voor in het clubhuis wordt met duidelijke en herkenbare markeringen op de vloer/grond aangebracht.

  In het clubhuis is het verplicht om op de beschikbare stoelen te zitten. Ga niet met stoelen schuiven, maar neem plaats op de plek waar de stoelen en tafels zijn neergezet. Zijn er geen vrije stoelen meer beschikbaar, dan gaat men naar buiten. Het clubhuis is dan vol!

  Ook op het terras mag men alleen zitten op de beschikbare zitplaatsen. Zijn er geen zitplaatsen meer, dan is het terras vol! Blijf dan ook buiten het terras en ga naar huis.

  Staanplaatsen op het terras en in het clubhuis zijn niet toegestaan. Buiten het terras (op het pleintje) kan en mag men wel op 1,5mtr afstand van elkaar staan, maar dan zonder alcoholische consumptie.

  Spreiding van het aantal leden en vrijwilligers in het clubhuis en op het terras is nodig. Er moet daarom rekening worden gehouden dat de teams die als eerste klaar zijn met hun training/wedstrijd en al enige tijd in het clubhuis of op het terras samen zijn, plaatsmaken voor de andere leden/teams.

  Het openstellen van het clubhuis is afhankelijk van het aantal beschikbare (vrijwillige) barpersoneel en daarbij het kunnen schoonhouden van de verschillende ruimtes (m.n. toiletgroepen ivm hygiëne regels). Voorlopig is het clubhuis niet geopend op de maandag/dinsdag/woensdag/vrijdag behalve als er officiële wedstrijden op het hoofdveld worden gespeeld

  Op donderdagavond (clubavond) is het clubhuis geopend met een gewijzigde sluitingstijd om 23.00 uur (laatste ronde 22.45 uur). Op de wedstrijddagen op zaterdag en zondag is het clubhuis overdag geopend.

  Personen die de regels niet naleven worden hierop aangesproken. Bij herhaaldelijk niet voldoen aan de afstandsregel wordt men gevraagd te vertrekken.

  Indien regels niet worden nageleefd, zullen bezoekers hierop worden aangesproken. Wanneer de regels dan alsnog niet worden nageleefd, zal het clubhuis per direct worden gesloten.

  11. Gebruik ruimtes clubhuis
  In de verschillende ruimtes in en om het clubhuis zijn de volgende regels van toepassing.

  Het wedstrijdsecretariaat wordt op wedstrijddagen van de selectieteams gebruikt als ontvangstruimte voor KNVB officials en bestuurders/begeleiders van de bezoekende verenigingen. In deze ruimte is beperkt zitplaats voor maximaal 5 personen.

  Het sponsorhome kan voor wedstrijdbesprekingen alleen door selectieteams worden gebruikt. In deze ruimte is beperkt zitplaats voor maximaal 16 spelers. Na afloop van een bespreking moet de ruimte worden geventileerd.

  Het overkapte deel van het terras biedt beperkt zitplaats aan maximaal 22 personen. Op dit deel van het terras mag niet gerookt worden. Daarentegen mag op het niet overkapte deel van het terras (nog) wel gerookt worden, maar alleen tijdens clubavonden en als er geen jeugdwedstrijden/trainingen zijn. Staanplaatsen zijn niet toegestaan in het clubhuis en op het terras.

  12. Tribune
  Op de banken van de tribune zijn de zitplaatsen gemarkeerd met een sticker “zitplaats”. Er zijn maximaal 60 zitplaatsen.

  13. De Spil
  De komende periode zal er vaker gebruik worden gemaakt van de kleedkamers bij De Spil. Strikte naleving van de hierboven gestelde (schoonmaak)regels gelden natuurlijk ook daar, zodat iedereen de kleedkamers veilig en gezond kan blijven gebruiken. Er wordt (voorlopig) geen koffie/thee verkocht in De Spil.

  14. Communicatie
  De leden en vrijwilligers van DCS worden via social media, TV schermen in het clubhuis en publicatieborden over het protocol en deze aanvullende regels geïnformeerd. Voor de doelgroepen trainers/leiders, spelers en ouders, bestuurders staan er diverse protocollen op de website. De bezoekers en bezoekende verenigingen worden verwezen naar de website van DCS.Ter informatie is dit protocol naar de Gemeente Zevenaar verzonden.

  15. Melding coronabesmetting
  Als een speler ernstige symptomen en/of klachten heeft met verdacht op het coronavirus dan moet dit worden gemeld aan de huisarts. Afhankelijk van de beoordeling van de huisarts wordt de teamleiding geïnformeerd. Als een speler zich moet laten testen dan blijft hij/zij minstens in thuisisolatie totdat de uitslag van de coronatest bekend is.

  Als een speler besmet is met het coronavirus dan gelden de op dat moment geldende richtlijnen van de overheid. Dit betekent dat de men de aanwijzingen van de GGD opvolgt. Bij een positieve coronamelding wordt dit terstond gemeld aan het DCS Coronateam via mailadres voorzitter@svdcs.nl

  Het DCS Coronateam zal in overleg met de teamleiding noodzakelijke maatregelen nemen.

  16. Corona contactpersoon DCS
  Het bestuur is als sportaanbieder eindverantwoordelijk voor de gang van zaken binnen de poorten van DCS. Bestuursleden en evt aangewezen personen zijn aanspreekpunt voor coronavragen en/of opmerkingen. Indien nodig zullen er coronatoezichthouders worden ingezet.

  Voorzitter DCS is corona coördinator en eerste aanspreekpunt / contactpersoon voor de Gemeente Zevenaar.

  Het Corona Protocol DCS versie sept 2020 met aanvullende regels is ook in PDF te downloaden door te klikken op Corona Protocol DCS

  Als de coronamaatregelen van de overheid veranderen dan zal dit protocol ook gewijzigd worden.

  Mochten er vragen, aanvullingen of opmerkingen zijn op dit protocol dan graag kenbaar maken via mailadres; info@svdcs.nl 

  Zevenaar, 8 september 2020
  Het bestuur sv DCS

   

  Hieronder vindt men ook diverse protocollen van de KNVB.

  Protocol Trainers 

  Protocol Spelers 

  Protocol Ouders 

  Protocol Accommodatiezaken 

  Protocol Veiligheid en Hygieneregels