• CORONA PROTOCOL DCS - UPDATE 25 SEPT 2021

  Dit protocol gaat uit van de landelijke geldende maatregelen miv 25 september 2021 en zal indien nodig bij veranderingen worden aangepast. Het protocol is inhoudelijk in lijn met de tijdelijke wet COVID-19. De wijzigingen van de coronamaatregelen zijn opgenomen in het Corona Protocol DCS versiedatum 25 september 2021.

  Sinds het begin van de coronacrisis in maart 2020 zijn er vele en uitgebreide protocollen verschenen. De vele beperkende maatregelen zijn de afgelopen maanden afgeschaald en op dit moment is de maatschappij bijna weer als het “oude normaal.” Van de anderhalve meter samenleving is gelukkig afscheid genomen.

  Momenteel zijn nog wel de algemene basisregels (hygiëne) van belang en is de toegangsregeling met een coronatoegangsbewijs zgn 3G (getest – genezen – gevaccineerd) van kracht. Men kan met een papieren of digitale QR-code het coronatoegangsbewijs laten zien om toegang te krijgen tot verschillende binnenruimtes in gebouwen. Dit protocol beperkt zich tot de zaken die invloed hebben op toegangsregeling voor het clubhuis van DCS.

  Toegangsregeling clubhuis
  De toegangsregeling conform de horecaregeling is van toepassing in het clubhuis van DCS en geldt voor iedereen vanaf 13 jaar en ouder.

  Het verblijf voor het nuttigen van drinken en/of eten in het clubhuis in het “horeca gedeelte” is alleen toegestaan met een QR-code en moet op verzoek van een coronatoezichthouder of aangewezen persoon worden getoond.

  Toegang tot binnenruimtes in het clubhuis is toegestaan zonder QR-code voor;
  - het afhalen van drinken of eten,
  - het gebruik van de bespreekruimtes voor wedstrijdbespreking of een ander overleg,
  - het gebruik van het sponsorhome voor ontvangst KNVB officials en begeleiders
    van bezoekende verenigingen,
  - het gebruik van de toiletten in het kleedkamergebouw,
  - het gebruik van het wedstrijdsecretariaat.

  Het clubhuis is geopend op dinsdag en woensdag van 19.30 uur tot 23.00 uur, op donderdag (clubavond) van 19.00 uur tot 23.30 uur. Op zaterdag van 08.00 uur tot 17.00 uur en op zondag van 08.30 uur tot 18.00 uur. Als er op andere (werk)dagen een officiele wedstrijd is gepland dan is in overleg met de clubhuiscommissie het clubhuis geopend.

  Terras
  Het verblijf op het terras is voor iedereen toegestaan. In principe is ons sportpark rookvrij. Er mag op het terras (nog beperkt) gerookt worden, maar alleen tijdens clubavonden (donderdag) en als er geen jeugdwedstrijden/trainingen zijn.

  De Spil
  De Spil (kantine) is op zaterdag geopend als er meerdere wedstrijden worden gespeeld op de velden 2, 3 en 4 en als de kleedkamers achter worden gebruikt.

  Hygiëne maatregelen
  Bij de in- uitgang van het sportpark, bij de toegang tot het sportveld en clubhuis/terras staan desinfectiezuilen om de handen te ontsmetten. Iedere speler/begeleider/gast moet voor het betreden van het sportpark en/of veld zijn/haar handen desinfecteren. De toiletten in het kleedkamergebouw en clubhuis kunnen worden gebruikt. Na gebruik van het toilet moet men uiteraard de handen goed wassen. Op deze wijze verminder je het risico op besmetting van jezelf en van een ander! De toiletgroepen worden met hogere frequentie schoongemaakt.

  Handhaving/controle
  DCS respecteert de toegangsregeling met QR-code en probeert deze toegangsregeling te handhaven en te controleren. Een coronatoezichthouder of aangewezen persoon voert regelmatig de steekproefsgewijs controle uit in het clubhuis. Alle bezoekers van het clubhuis worden via pamfletten en publicaties op website en social media geïnformeerd over onze toegangsregeling. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de gehele gang van zaken.

  Communicatie
  De leden en vrijwilligers van DCS worden via de website, per email en beschikbare social media over dit aangepaste protocol geïnformeerd.

  Bezoekende verenigingen worden naar dit protocol verwezen via DCS website, via app voetbal.nl en social media.

  Dit protocol is ter informatie naar de Gemeente Zevenaar verzonden.

  Corona contactpersoon DCS
  Het bestuur is als sportaanbieder eindverantwoordelijk voor de gang van zaken binnen de poorten van DCS. Bestuursleden en aangewezen personen zijn aanspreekpunt voor coronavragen en/of opmerkingen. Indien nodig zullen er coronatoezichthouders worden ingezet.

  Corona Coördinator en contactpersoon voor de Gemeente Zevenaar is voorzitter DCS, R. van Leeuwen.

  Zevenaar, 23 september 2021,
  Het bestuur sv DCS

 • Stappenplan corona melding!