• Bijzondere huldigingen Nieuwjaarsreceptie DCS 2020


  Op zaterdagmiddag 4 januari jl was er veel belangstelling voor de Nieuwjaarsreceptie DCS 2020. Vanaf 1500 uur kwamen veel leden, vrijwilligers en vrienden van DCS naar het clubhuis op sportpark Hengelder. Het clubhuis was binnen korte tijd afgeladen vol en het werd gezellige Nieuwjaarsreceptie met een aantal bijzondere huldigingen.

   

 • Huldiging Erelid Richard Kemperman

  Richard Kemperman werd gehuldigd voor zijn benoeming tot Erelid, besloten tijdens ALV 2019.

  Een zeer welverdiende onderscheiding voor de bijzondere prestaties gedurende zijn bestuursperiode als voorzitter. Mede door zijn toedoen werden i.s.m. OBW, HVZ en De Zwaluwen de kunstgrasvelden op sportpark Hengelder gerealiseerd. Tevens had hij een groot aandeel in de verbouwing van het clubhuis en de kleedkamers en heeft hij met zijn professionele instelling en ervaring de bedrijfsvoeringsprocessen efficienter ingericht en de organisatie structuur dusdanig verbeterd waar DCS nog jarenlang voordeel van heeft.

 • Huldiging drie Leden van Verdiensten

  Bennie te Kaat, Harry Sweers en Ronald den Heijer werden gehuldigd voor hun benoemingen tot Lid van Verdienste, besloten tijdens ALV 2019, voor hun langdurige en uitstekende inzet voor het vele vrijwilligerswerk wat zij, ieder op geheel eigen wijze, jarenlang hebben verricht en nog steeds doen voor DCS.

 • Huldiging jubilarissen

  Traditioneel werden de jubilarissen 2019 gehuldigd voor hun 25, 40, 50 en 60 jaar trouw lidmaatschap.

  Voor 60 jaar jubileum werden gehuldigd Piet Nas, Wim Bless, Joop Berens, Willem Elshof en Wim Kotterman.

  Voor 50 jaar jubileum werden gehuldigd Joop Kossink en Albert Janssen.

  Voor 40 jaar jubileum werden gehuldigd Eric Nas, Ronald Smalbraak en Patrick Rabelink.

  Voor 25 jaar jubileum werden gehuldigd Stef Heljanan, Rick Janssen, Rob Smits, Sjoerd Ruiterkamp, Koen Schipper en Niek Koning. Helaas kon Renaldo Masen niet aanwezig zijn.

  Deze 17 jubilarissen waren gezamenlijk goed voor in totaal 695 jaar trouw lidmaatschap bij DCS!