• Bestuur en commissies DCS Zevenaar

  CONTACT gegevens DCS Zevenaar via website@svdcs.nl en/of info@svdcs.nl

  Ledenadministratie 
  Ledenadministrateur Gerard Rabelink; ledenadministratie@svdcs.nl

  Aanmeldingsformulier nieuw lid via https://www.svdcs.nl/lid-worden/

  Je kunt een aantal belangrijke DCS gerelateerde documenten en bestanden hier terug vinden en downloaden:

  Bestuur DCS
  Dagelijks Bestuur; Voorzitter Rene van Leeuwen; voorzitter@svdcs.nl
  Dagelijks Bestuur; Penningmeester Mark Wassink; penningmeester@svdcs.nl
  Dagelijks Bestuur; Secretaris Wim Lendering; secretaris@svdcs.nl
  Algemeen Bestuurslid/Jeugdcommissie Martijn Donkers; jeugd@svdcs.nl
  Algemeen Bestuurslid/Hfd Thechnische Zaken Theo Ouwens; tz@svdcs.nl
  Algemeen Bestuurslid/Evenementen VACANT; evenementen@svdcs.nl
  Algemeen Bestuurslid/commissielid Haico Moller

  Jeugd bestuur jeugd@svdcs.nl
  Voorzitter Martijn Donkers
  Penningmeester VACANT
  Secretaris Anita Meijer
  Hoofd Organisatie VACANT
  Hoofd Ondersteuning Harry Jansen; ondersteuning@svdcs.nl

  SVO DCS/OBW Meiden (commissie)
  Sandy Derksen (vertegenwoordiger DCS); vrouwenvoetbal@svdcs.nl
  Maarten Kuppens (voorzitter SVO); info@svo-dcs-obw.nl

  Jeugdcommissie Organisatie
  Coördinator JO15/JO17/JO19 Sjoerd Deenen
  Coördinator JO13/JO14 VACANT
  Coördinator JO10/JO11/JO12 Raimond Giezenaar
  Coördinator Ukken/JO07/JO08/JO09 Frank Bruns

  Jeugdcommissie Ondersteuning ondersteuning@svdcs.nl
  Wedstrijdsecretaris jeugd Harry Jansen
  Ondersteuning secretariaat Albert Janssen
  Planner trainingen/velden Robbert Benen
  Coördinator tournooien Harry Jansen
  Hoofd Materialen/Kleding Boudewijn Jansen en Marco Wientjes (Kansrijk De Liemers)

  Commissie Technische Zaken tz@svdcs.nl
  Hoofd TC Theo Ouwens
  TC Senioren Presteren Ronnie Beverwijk
  TC Senioren Presteren Fred Jansen

  Technisch coördinator jeugd bovenbouw O15 t/m O19 Sjoerd Deenen
  Technisch coördinator jeugd onderbouw Ukken t/m O14 Fred Witjes

  Waarden en Normen commissie
  Lidewij van Oosterum
  Joris Nijhof

  Afdeling G-voetbal gvoetbal@svdcs.nl 
  Coördinator Ronald den Heijer

  Clubhuiscommissie clubhuis@svdcs.nl
  Commissielid Danielle vd Poel (coordinatie)
  Commissielid Yvonne Jansen
  Commissielid Bianca Berens (planning)
  Commissielid Paul Weenink (inkoop)

  DCS Post dcspost@svdcs.nl
  Redactie Karel van Swaaij
  Lay-out Ronnie Beverwijk
  Redactie/verslaggever Hans Jansen

  Supportersvereniging supporters@svdcs.nl
  Voorzitter Johan Sluis
  Penningmeester Gerard Rabelink / Jan Simon Sluis
  Secretaris Bart Vink 

  Sponsorcommissie sponsoringsvdcs@gmail.com en sponsoring@svdcs.nl
  Voorzitter Hans Hendriksen
  Penningmeester Dirk Koekkoek
  Secretaresse Anne van Buren
  Acc.manager reclameborden Jan Willemsen
  Commissielid Wijnand Berendsen
  Commissielid Taco Stekelenburg
  Commissielid Wim Bless
  Commissielid Youri Geurds
  Commissielid Roy van Santen

  Wedstrijdsecretariaat
  Seniorenteams DCS1, DCS2, DCS3 Theo Riswick
  Lagere Seniorenteams Albert Janssen
  Jeugdafdeling Harry Jansen; jeugd@svdcs.nl

  Ondersteuning extern
  KNVB Consul en Coördinator Velden Bennie te Kaat

  Societeit de Liemers info@societeitdeliemers.nl
  Voorzitter Wim Bless
  Penningmeester Gerrie Uffing
  Secretaris Rob Janssen

  JES DCS
  Leon van Zimmeren
  Emil Haarsma

  Accommodatiezaken  (mail via info@svdcs.nl)
  Coördinator/Hfd Accommodatie VACANT

  Narrowcasting narrowcasting@svdcs.nl
  Beheerder Theo Gerritsen
  Co-beheerder Johan Sluis

  Archief
  Archivaris VACANT

  Website website@svdcs.nl
  Webmaster Iris van Leeuwen