• Benoemingen Ereleden en Lid van Verdienste

  Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 20 november 2023 zijn drie DCS leden gewaardeerd voor hun verdiensten voor DCS.

  Gerard Rabelink en Harry Jansen zijn benoemd tot Erelid en Hans Westhof is benoemd tot Lid van Verdienste.

  Allen zijn opgevallen door hun uitstekende en jarenlange inzet voor onze vereniging. Een voor ieder duidelijk herkenbare inzet ten voordele van DCS en daarmee voldoen zij aan de voorwaarden om benoemd te worden tot Erelid/Lid van Verdienste.

  De bijbehorende versierselen en oorkonde worden tijdens de Nieuwjaarsreceptie op zaterdag 6 januari 2024 op feestelijke wijze uitgereikt!

  Gerard, Harry en Hans van harte gefeliciteerd met deze mooie waardering!

  René van Leeuwen
  Voorzitter sv DCS

   

 • Erelid Gerard Rabelink

 • Erelid Harry Jansen

 • Lid van Verdienste Hans Westhof