• ALV DCS 2018

  Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 19 november jl is afscheid genomen van 3 topbestuurders; Robert Polman, Theo Gijsberts en Richard Kemperman. Samen (uiteraard met anderen) hebben ze DCS gebracht waar het nu staat; een mooie, levendige en (financieel) gezonde prestatiegerichte familievereniging. DCS is hun zeer dankbaar voor de meer dan uitstekende inzet!

  Tevens zijn er tijdens deze ALV twee kandidaat-bestuursleden als nieuwe bestuursleden gekozen. Als secretaris is Wim Lendering en als penningmeester is Mark Wassink in het bestuur aangetreden. Veel succes met de uitvoering van deze mooie en verantwoordelijke taak als bestuurder van DCS!
  Op de foto wordt voorzitter Rene van Leeuwen geflankeerd door de nieuwe bestuursleden van het Dagelijkse Bestuur.

  De ALV heeft op voordracht van het bestuur twee Leden van Verdienste benoemd. Deze onderscheiding hebben Jan Diderichs en John Pelkman voor hun uitstekende en jarenlange inzet voor DCS ontvangen. Tijdens de Nieuwjaarsreceptie op 6 januari 2019 zullen de oorkondes en versierselen op feestelijke wijze worden uitgereikt.

  Een verslag van deze ALV zal in de volgende uitgave van de DCS Post worden gepubliceerd!

 • Dagelijks Bestuur sv DCS