• ALV 2019


  Op maandagavond 11 november 2019 is de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden. 

  Een aantal bijzonderheden van deze ALV; 

  • jaarrekening en boekhouding 2018/2019 goedgekeurd
  • begroting 2019/2020 goedgekeurd en vastgesteld
  • voorstel (reguliere) contributie verhoging van 2% per 1 juli 2020 vastgesteld
  • (her)verkiezing bestuursleden, de bestuurssamenstelling is nu:
   voorzitter Rene van Leeuwen, secretaris Wim Lendering, penningmeester Mark Wassink, alg.bestuursleden Theo Ouwens, Martijn Donkers en Haico Moller

  Tot slot een belangrijk moment. Vier 4 DCS'ers werden voorgedragen voor een onderscheiding voor hun jarenlange uitstekende inzet en (bijzondere) prestaties voor DCS. De ALV ging unaniem akkoord met de voordrachten en benoemd tot Lid van Verdienste werden Harry Sweers, Bennie te Kaat en Ronald den Heijer en benoemd tot Erelid werd Richard Kemperman.

  Allen van harte gefeliciteerd met deze benoemingen. De feestelijke uitreiking zal traditioneel plaatsvinden tijdens de Nieuwjaarsreceptie van DCS op zaterdag 4 januari 2020!