• Algemene Ledenvergadering Supportersvereniging DCS 2021

    In het clubhuis van DCS Zevenaar wordt op

    Woensdag 22 september 2021 om 19.30 uur 

    de Algemene Ledenvergadering van de Supportersvereniging gehouden.

    Alle leden van de Supportersvereniging zijn hiervoor van harte uitgenodigd.

    De stukken voor deze vergadering zijn vanaf 15 september 2021 verkrijgbaar bij secretaris Bart Vink of via mail naar supporters@svdcs.nl