• Voordracht Erelid en Lid van Verdienste DCS

  Een voordracht voor een Erelid of Lid van Verdienste kan door een DCS-lid met ondersteuning van minimaal twee andere DCS-leden schriftelijk of per mail lintje@svdcs.nl worden ingediend bij de Adviescommissie. Het voordrachtformulier is hier via de link voordrachtformulier Erelid / Lid van Verdienste te downloaden of via het hoofdmenu in Downloads.

  Het voordrachtformulier moet tijdig maar minimaal twee (2) weken voor de geplande Algemene Ledenvergadering met onderbouwing worden ingediend. Aangezien de Algemene Ledenvergadering 2020 medio december 2020 (exacte datum volgt) wordt gehouden, moet een voordracht dit keer uiterlijk op 1 december 2020 zijn ingediend.

  Het Bestuur heeft vorig jaar een Adviescommissie ingesteld die het Bestuur adviseert over ingediende voordrachten voor het benoemen van een Erelid en/of Lid van Verdienste DCS.

  De Adviescommissie bestaat bij voorkeur uit 5 DCS leden en die al Lid van Verdienste of Erelid zijn. Op dit moment zijn de commissieleden; Wim Jansen, Bart Vink, Gerard Rabelink, Wim Bless en Henk Janssen. De commissie draagt met een rooster van aftreden zorg voor continuïteit en vernieuwing.

  De Adviescommissie toetst of het voorgestelde lid voldoet aan de voorwaarden van Erelid of Lid van Verdienste, zoals die in het Reglement Erelid / Lid van Verdienste (zie via het hoofdmenu in Downloads) beschreven staan en adviseert daarna het Bestuur om de kandidaat al of niet voor te dragen als Erelid of Lid van Verdienste aan de Algemene Ledenvergadering. De Adviescommissie zorgt voor tijdige terugkoppeling naar degene die de persoon heeft voorgedragen.

  De Algemene Ledenvergadering neemt het definitieve besluit (meerderheid / helft plus1) om akkoord te gaan met de benoeming van Erelid of Lid van Verdienste.

  Het Bestuur draagt er zorg voor dat de bijzondere prestaties voor de voordracht van een kandidaat tot Erelid of Lid van Verdienste duidelijk herkenbaar zijn voor de leden van s.v. D.C.S.