• Aankondiging ALV 2018

  Maandag 19 november 2018 begint om 20.00 uur de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van sv DCS.

  Alle leden van sv DCS worden van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. De vergaderstukken en verslagen worden voorafgaand aan de vergadering verstrekt. Vanaf 10 november kunnen deze stukken op verzoek door de secretaris worden uitgereikt.

  De afgelopen bestuursperiode heeft Theo Gijsberts de functie van secretaris ad interim vervuld. Enkele maanden geleden heeft Wim Lendering de taken van secretaris op zich genomen. Wim stelt zich voor deze functie in het Dagelijks Bestuur verkiesbaar, zodat de taakvervulling officieel wordt.

  Algemeen Bestuurslid (tvs vice-voorzitter) Theo Gijsberts heeft aangegeven dat hij na zijn jarenlange inzet voor het Algemeen en Dagelijks Bestuur een stapje terug wil doen.

  Penningmeester Richard Kemperman heeft aangegeven niet meer herkiesbaar te zijn.

  Er wordt nog gezocht naar geschikte kandidaten. Heeft u interesse voor 1 van deze bestuursfuncties dan kunt u meer informatie krijgen via voorzitter@svdcs.nl of penningmeester@svdcs.nl